zeka

 1. 9.
  değişmez bir kapasitedir. nüfusta dağılımı çan eğrisi ile uyumludur. belki gösterilen çabalarla bir miktar arttırılabilir. ama var olan kapasitenin üzerine çıkarılamaz. bardak ile örneklersek, kiminin çay bardağı kadardır, yarısı dolu ise çaba ile ağzına kadar doldurulabilir, ama asla dolup taşıp ta bir su bardağını doldurmaz.

  insanlar çoğunlukla hafızalarından yakınır ama zekasının az olduğunu kabul etmek istemez . oysa hafıza da zekanın önemli faktörlerinden biridir.

  zeka testleri ile ölçülmeye çalışlır. güvenilir bir sonuç alınabilmesi için testin olabildiğince kültürden bağımsız ve geçerli bir test olması gerekir. bir çok test geliştirilmiştir bu konuda ve herbiri de zekayı nasıl, ne ile tanımlıyorsa onunla ölçer. zeka hafıza becerisi diyorsa, hafızayı ölçen sorular vardır. yargılama yeteneği olarak tanımlıyorsa ona uygun sorular sorar.
  artık bugün zekanın tek faktörlü olmadığı, bir çok alt kategorisinin olduğu kabul edilmektedir ve zeka testleri buna uygun hazırlanmaktadır. yetişkinler için bugün en geçerli olan test wais testidir. sözel ve performans olmak üzere 12 alt testten oluşur.

  bebeklikte uygun koşullar sağlanması ile zekanın altyapısı oluşturulabilir ve varolan kapaitenin üst sınırlarına yaklaşılabilir. özellikle bebeklikteki ilk iki yıl beyindeki sinir bağlantılarının yoğun olarak oluşması nedeni ile öenemlidir. her bilgi yeni snapslar oluşturur. ve belli bir yaştan sonra fizyolojik gelişim tamamlanır.
  1 ... telashe

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle