bugün

karaçaylar

kafkasya'da balkar türkleri ile birlikte bulgar türklerinin ardılı olan türk gruplarından biri.

diğer bulgar türkleri ardılı gruplar
(bkz: çuvaşlar) / çuvaşistan
(bkz: varsak türkmenleri) / toros dağları - kozan dağları
(bkz: balkarlar) / kafkasya
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.