müzik dinlemek devrimci bir eylemdir

  1. 2.
    Seçim arabalariyla bangir bangir dolasilan zamanlari unutanlarda bugün.
    1 ... huzursuzkek