türkler

  1. 450.
    Çok milliyetçi bir abimiz; ki kendisi yeşil’in, cem ersever’in Filan silah arkadaşıdır. Rakı masasında çok güzel bir tesbiti vardır.

    -nesil kalmamış amuğagoyuam, tuttuğumuza sikip sohup saplamışığ 1000 yıldır, nesil kalmamış nesil!
    0 ... centurion