türkçülerdeki gereksiz gay düşmanlığı

  1. 3.
    Eşcinselliğe dünyada ingiltereden sonra ilk osmanlı da yasal statü verilmiştir. Herşey soyun birliği değil mühim olan gönül birliği kalp kalp kalppp.
    2 -1 ... margarinsevmem