türkler

  1. 455.
    Kadim iskandinav kültüründe derin izler bırakan millet.

    Göktürk kitabelerini ilk kez danimarkalıların çözmesi tesadüf olmasa gerek, Göktürk alfabesiyle nordik rün alfabesi büyük benzerlikler taşımaktadır.

    Yine benzer şekilde paganik Hristiyan sembolü sanılan gamalı haç bile eski bir Türk tamgasıdır.
    1 ... centurion