bugün

entry'ler (368)

şükretmek

Âkıl odur ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir.

-Şuâlar, rnk.

kuvve i ruhiye

insanın kuvve-i ruhiyesi tahdid edilmemiştir.

Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki, zerreye müsavi olur.

Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki, iki cihanın güneşi olur.

-Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm gibi.-

-Mesnevi-i Nuriye, rnk.

dünya malı

''Onlar mukaddesatını feda ettikleri dünya malı, nazarımızda hiç ehemmiyeti yok ...''

-Risale-i Nur

çirkinlik

çirkinlik,

çirkinlik için kâinata girmemiş;

belki güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkate girmiş.

-hutbe-i Şamiye, rnk

risale i nur

risaleler aynı zamanda erkân-ı imaniyeden bahsetmekle hem iman, hem ilim, hem marifetullah, hem zikir olduğundan; okuması dahi bir nevi ibadettir.

-Mesnevi-i Nuriye, rnk.

herşey para mıdır

parayla alacağınız her şey yalandır, çünkü hepsi fanidir.

dünya

ahiretin mezrasıdır. Burada ek orada sonuçlarını bekle.. vakit ilerliyor, hazırlanınız!

yanlış kişiyi sevmek

o yüzden ''kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme.
Çünki bâtın-ı kalb, âyine-i Samed'dir ve ona mahsustur.''

''ayine-i Samed olan kalp'' üzerinde bir ömür boyu düşünülür.

ahiret

varlığından şüphe duymadığımız alem ve hakiki hayata başlayacağımız mekan.

o yüzden hazırlanınız!

yanlış kişiyi sevmek

''Allah kalbin bâtınını(içini) iman ve marifet ve muhabbeti için yaratmıştır.

Kalbin zahirini(dışını), sair(başka) şeylere müheyya etmiştir.

Cinayetkâr hırs kalbi deler, sanemleri(putları) içine idhal eder.

Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder(cezalandırır).''

-Said Nursi

Evet bu put her şey olabilir; kadın, makam, para, dost.

allah var gam yok

''Kadere iman eden kederden emin olur'' sözünü hatırlatır.

kitap alıntıları

Ey insan! Aklını başına al.

Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva'-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk! dedirten Zât-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin?
Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

| Lem'alar

kaderini yazdığı insanı yargılayan allah

kaderini önceden bilip yazması, senin iradene müdahele ettiği anlamına gelmiyor.

şöhret

Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar.

-Said Nursi.

allah bizi neyle sınar

genelde en çok zaafı olan şeyle .

keder

Her insana hayatının belli dönemlerinde uğradığı acı.
Evet her insana en zengininden en fakirine, en sağlıklısından en hastasına.
Çünkü bu dünyada her şey bir gün fena ve zeval bulur. Ve istinasız bir şekilde lezzetlerin bitişi her zaman azap verir.

Kimisi bu haldeyken kendine uyutucu içki, sinema ,futbol, siyaset v.s bir şey bulur. Hislerini geçici süreliğine iptal eder. Onlarda bittiğinden. Daima Azap çeker. Kusur ona aittir.
Kimisi imtihan olduğunu bilir sabreder, rabbine yönelir. Şükreder. Hayatın vazifesini yapar.

Hayat bu şekilde gidip, gelir. Ahiret deki defterini iyi yada kötü amelleriyle doldurur.

Musibetten şikayet eden kardeşim unutma, en çok musibetlere uğrayanlar ilk önce peygamberler, daha sonra evliyalar, daha sonra insanların kamilleridir.

Yemin olsun, kuşluk vaktine;
Kararıp sakinleştiğinde geceye ki;
Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
-Duha, 1-3.

her şeyin sona ermesi

Hem bütün alâkadar olduğun ve zevâlleriyle müteellim olduğun insanları, mevtleri hengâmında adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir Zâtın Vâris, Bâis isimlerine, Bâkî, Kerîm, Muhyî ve Muhsin ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu, dikkat etsen anlarsın.

-sözler, rnk.

dünyanın geçici olması

Meyvedar bir ağaca inkılab etmek için kabuğunu terkeden bir çekirdek gibi, ben de o bâki meyveleri vermek için bu beka-i dünyevînin kabuğunu bırakmağa nefsimi kandırdım.

Nefsimle beraber "Hasbünallahü ve ni'melvekil, Onun bekası bize yeter" dedim.

-Şuâlar'dan..

dest i kudret

hiçbir şey, hiçbir şe'n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet -cüz'î olsun küllî olsun- o muhit iktidarın, o şâmil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz.

-Şualar, rnk.

neden bizi seveni biz sevmeyiz

tam olarak bundan dolayıdır;

"Samed âyinesi olan bâtın-ı kalble sanem-misal dünyevî mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira, fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar. (Şehvânî sevmekler bahsimizden hariçtir.) "

Yirbeşinci söz, said nursi.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.