1. 1.
  elbetteki her ayet allah ın kelamı olduğu için etkilidir.ancak bunların içinde en akılda kalanları ve bilinçaltına yerleşenleri vardır.ör;
  "O,düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor"
  "Sizleri günahlarınıza karşılık cehennemle tehdit ediyorum.Yalnızca Allah tehdit eder."
  #5044567 :)
 2. 2.
  Her canlı ölümü tadacaktır *
  Al-i imran, 185
  #5044587 :)
 3. 3.
  inna lillahi ve inna ileyhi raciun.
  bakara 156.
  #5044591 :)
 4. 4.
  Kalpleri birbirine ısındıran ancak Allah'tır.
  [Enfal-63]
  #5044647 :)
 5. 5.
  Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.
  1. Yuhanna 4:8
  #5044679 :)
 6. 6.
  oku.

  (bkz: alak)
  #5044680 :)
 7. 7.
  Sakın Allah' ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.
  #5044701 :)
 8. 8.
  türkiyede ki her cuma namazın'da imam'ın hutbede söylediği,

  Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

  Nahl Sûresi 90. ayet
  #5044902 :)
 9. 9.
  insana bir nimet verdiğimizde hemen yüz çevirir, yan yatar. kendisine şer dokunduğunda hemen duaya koyulur.

  fussilet suresi-51.ayet
  #5045060 :)
 10. 10.
  bakara suresinde başkalarına cenneti layık görmeyen yahudilere seslenir : De ki: Eğer Allah katında âhiret yurdu (cennet) bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz haydi ölümü istesenize *
  #5045164 :)
 11. 11.
  '' emrolunduğun gibi dosdoğru ol ! ''
  #5045171 :)
 12. 12.
  isra 66
  Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir.
  #5045201 :)
 13. 13.
  külli nefsin zaikatül mevt
  #5045207 :)
 14. 14.
  Kamer Sûresinin 27 . Ayetinde
  "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret."
  #5045209 :)
 15. 15.
  (bkz: kuran üzerinden anket başlık açılması)
  (bkz: sözlük bunu da gördü)
  #5045223 :)
 16. 16.
  ve sen yine denendiğinde, yine kalbin daraldığında, yine bütün kapılar yüzüne kapandığında ve yine ne yapman gerektiğini bilmediğinde uzun uzun düşün ve hatırla, yaradanına ve o'nun kelamına kulak ver. Allah kuluna kafi değil mi.

  [Zumer-36]
  #5045227 :)
 17. 17.
  Onlara: insanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit ''Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!'' derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler. (bakara-13)
  #5045294 :)
 18. 18.
  Nahl Sûresinin 5 . Ayetinde
  Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.
  #5045318 :)
 19. 19.
  inşirah suresi 5. ayet,
  '' gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır ''.

  ulu not: inşirah suresi, tek ayet bazında değil bütün anlamıyla çok etkileyici bir allah kelamıdır. kalbi genişleten, sıkıntıyı yok eden, stresi azaltan ve kişiyi motive eden güçlü bir ayettir. ki yaşanmışlıkla sabittir etkisi. bizim şer bildiğimiz şeylerde bir hayr vardır ilkesinden hareketle, kaderin yol, yol üzerindeki, yönlerin ise özgür irade olduğunun bilincine varmamızı sağlar. zorluk kader ise, seçeceğimiz yön, çizeceğimiz rota özgür iradedir. o halde her zorluğun içinde barınan kolaylığı, keşfedecek mana gözlerimiz olsun.
  #5045392 :)
 20. 20.
  Bismillahirrahmanirrahim.
  Vel asr
  innel insane le fi husr
  illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.
  #5045598 :)
 21. 21.
  allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.

  [bakara-154]
  #5045657 :)
 22. 22.
  Bismillahirrahmanirrahim.

  Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
  (Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.)

  (haşr-18)
  #5045756 :)
 23. 23.
  (bkz: evren)
  (bkz: dünya)
  (bkz: güneş) ve daha nicesi...
  #5045781 :)
 24. 24.
  Bismillahirrahmanirrahim.

  Ve iza kiyle lehüm la tüfsidu fil erdi kalu innema nahnü muslihun...

  Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler. * *
  Bakara 11
  #5045816 :)
 25. 25.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı,

  2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı,

  3. Ve insan "Ne oluyor buna!" dediği vakit,

  4. işte o gün (yer) haberlerini anlatır,

  5. Rabbinin ona bildirmesiyle.

  6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

  7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.

  8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. *
  #5045833 :)