1. 1.
  hareket hali ifade eden fiil şekilleridir. isim gibi çekime girmezler. yardımcı fiillerin önüne gelerek birleşik fill oluşturabilirler. bunlara zarf fiil de denir.
  4 ... yasak merve
 2. 2.
  (bkz: gerundium)
  1 ... yasak merve
 3. 3.
  fiilerin sonuna eklenilen -n, -mez, -ıp, -madan, -arak, -ınca, -ken, -dıkça, -dığında, -dığından, -alı vb. eklerle yapılan fiilimsi çeşitidir.

  bir de zarf fiillerin eklerini hatırda tutabilmek için oluşturulmuş bir cümle vardır ki genellikle öğrenciler onu ezberlemektense ekleri teker teker ezberlemeyi tercih eder (bkz: ben) *
  2 ... bihaber
 4. 4.
  ulaç; Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime ya da kelimelerdir.
  1 ... linka
 5. 5.
  fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.
  4 ... hz insan
 6. 6.
  diğer adı: bağ fiil, ulaç olan eylemsidir.
  öğrenmeyi kolaylaştıracak kısa bilgiler şöyledir:

  * eylemleri isime benzetir. asla ek almaz!
  istisna: yöresel kullanımlarda alabilir. örn: tek tek bas-arak-tan bade süz-erek-ten
  erek ve arak ulacına -dan eki pekiştirme anlamı katmıştır.
  * eklendiği eylemin zarf görevini üstlenir.
  * mastar halindeki çekimlenmemiş eylemlere gelir. sadece -ken ulacı bu kuralın dışındadır.
  istisna:- ken eki çekimli eylemlere gelir. örn: gel- ken olmaz gel-ir-ken olur.
  5 -1 ... pnar
 7. 7.
  "kenyalı emadan ince ip arakladıkca" diye kodlanmıştır.
  1 ... win32