bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  hareket hali ifade eden fiil şekilleridir. isim gibi çekime girmezler. yardımcı fiillerin önüne gelerek birleşik fill oluşturabilirler. bunlara zarf fiil de denir.
  4 ... yasak merve
 2. 2.
  (bkz: gerundium)
  1 ... yasak merve
 3. 3.
  fiilerin sonuna eklenilen -n, -mez, -ıp, -madan, -arak, -ınca, -ken, -dıkça, -dığında, -dığından, -alı vb. eklerle yapılan fiilimsi çeşitidir.

  bir de zarf fiillerin eklerini hatırda tutabilmek için oluşturulmuş bir cümle vardır ki genellikle öğrenciler onu ezberlemektense ekleri teker teker ezberlemeyi tercih eder (bkz: ben) *
  2 ... bihaber
 4. 4.
  ulaç; Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime ya da kelimelerdir.
  1 ... linka
 5. 5.
  fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.
  4 ... hz insan
 6. 6.
  diğer adı: bağ fiil, ulaç olan eylemsidir.
  öğrenmeyi kolaylaştıracak kısa bilgiler şöyledir:

  * eylemleri isime benzetir. asla ek almaz!
  istisna: yöresel kullanımlarda alabilir. örn: tek tek bas-arak-tan bade süz-erek-ten
  erek ve arak ulacına -dan eki pekiştirme anlamı katmıştır.
  * eklendiği eylemin zarf görevini üstlenir.
  * mastar halindeki çekimlenmemiş eylemlere gelir. sadece -ken ulacı bu kuralın dışındadır.
  istisna:- ken eki çekimli eylemlere gelir. örn: gel- ken olmaz gel-ir-ken olur.
  5 -1 ... pnar
 7. 7.
  "kenyalı emadan ince ip arakladıkca" diye kodlanmıştır.
  1 ... win32