1. 1.
  tartışmalı bir konudur. konunun uzmanı tanıl bora şöyle buyuruyor:

  "yurtseverlik hani biz milliyetçi değiliz yurtseveriz ya da biz işte kafatasçı değil yurtseveriz dendiği zaman ha oldu o zaman tabi o tamam gibi bir kabul var. yurtseverlik nedir aslında? yani yurtseverlik herşeyden önce yurttaş temelli bir toplum ülküsüne dayanır. yani yurttaşın yurtseverliğin milleti yurttaş toplumudur bir. ikincisi, yurtseverliğin sevdiği yurt, benimsediği yurt kavramı sadece biz olduğumuz için, sadece işte burası olduğu için değil, oraya belirli bir değer yüklendiği için, bir cumhuriyetçi erdemlerle bağlantılı düşünüldüğü için, bir iyi toplum tasarımıyla birlikte düşünüldüğü için. nasıl bir toplum tasarlıyoruz? iyi toplum nasıldır? ona bağlı bir değer dizgisi, değer sistemini sahiplenerek tanımlanan bir anlamı vardır yurtseverliğin ve bu nedenlede milliyetçi ideolojinin hamasetinden uzak durur, onun her türlü etnoki kültürel çağrışımından uzak durur, farkı oradadır. bugün ben bu farkı da çok göremiyorum türkiye'de. hani yurtsever olduğunu söyleyerek kendini ayırt edenlerin çok böyle bir ayrım koyduklarını da hiç gözlemiyorum."
  2 ... vernon sullivan
 2. 2.
  (bkz: yurtsever cephe)
  1 ... soyle-boyle
 3. 3.
  (bkz: vatanseverlik)
  2 ... kopush
 4. 4.
  etnik ve politik toplulukların doğmasıyla birlikte mevcut yaşamın siyasal, kültürel ve toplumsal ortamına ve bir halk mücadelesine duyulan ilginin ifadesi olarak ortaya çıkan yurt sevgisidir. taşıyıcıları halk kitleleridir. ilerici olduğu dönemde burjuvazide yurtseverdir. ancak yurdu kendi çıkarlarına ortak ettiği anda burjuvazinin milliyetçi çehresi sırıtır.
  1 ... pantalassa
 5. 5.
  "Ulus" kavramı değişse de, dil-kültür gibi kavramlar milliyete bakılmaksızın insanları yakınlaştırıyor veya uzaklaştırıyor, bu durum hiç de yapay falan değil üstelik... Eninde sonunda farklılıklarımız olacak, bu kadar insanın aynı dili konuşup aynı şeylere gülüp, aynı şeylere ağlamasının mümkün olduğunu düşünmüyoruz değil mi?... "Yurt" diye bir şey var, insanın fiziksel varlığı gereği var (hayvanın da yurdu var) ama bu illa sınırları çizilmiş, sadece bir millete ait, devleti mevleti olan bir şey olmak zorunda değil, ha bu yurt tanımı bugünün dünyasında anlatılabilir, kabul görür bir şey mi?... bence hayır, oraya daha çoooook var, o ayrı... ve eğer bugünün dunyası içinde konuşulup, politika yapılıyorsa, kanımca; yurtseverlik gayet de tehlikeli açılımlara gebedir...
  ... neandertal
 6. 6.
  memlekete sahip çıkma, onu sömürücülerden temizleme iradesidir.
  1 ... gavur imam