1. 1.
    Dünyadaki insanların ayrı dilleri konuşmalarından doğan anlaşma güçlüğünü gidermek için dilbilimcilerin oluşturdukları özel, yapay diller.Bir tür "yardımcı dünya dili"oluşturma amaçlıdır.En yaygın olanı ve bilineni esperantodur.bundan başka;
    volapük, ido, universal, occidental yapma dilleri sayılabilir.
    Osmanlı'da da bir çalışma yapılmıştır. (bkz: balibilen)
    ... kiraze