1. 1.
    uluslararası hukukta bir şeyin ya da bir durumun yapılagelinmesidir. yapılagelişin özelliğini kazanması için iki unsur gerekmektedir. bunlardan ilki maddi ögedir yani bir durumun belirli bir süredir yapılması, ikincisi ise psikolojik ögedir yani süregelen durumun dışında davranmanın hukuki olmayacağına dair taraflarda oluşmuş inançtır. bir örnek verecek olursak normalde taraflar yaptıkları bir antlaşmaya aykırı davranabilmektedirler ama bu iki öge böyle bir durumda ortada olduğundan aykırı bir davranış gösterilmez. yapılageliş uluslararası adalet divanı için uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde başvurulacak bir kaynak niteliği taşımaktadır.
    (bkz: teamül)
    (bkz: pacta sunt servanda)
    ... cranium