1. 1.
    Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları ölçünlü olmayan Arapça.
    ... italiano