bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    " bana bir masal anlat baba " söyleminin en yapısalcı araştırmacılarındandır.

    rus biçimciliği döneminde, 100 peri masalından çıkardığı sonuçları, 1928 yılında "masalların biçimbilimi" adlı eseriyle yayımlamıştır. her ne kadar eser, rus biçimliği zamanında çıkmış olsa da yapısalcı bir anlayışla kaleme alınmış olup fransız yapısalcılarına da örnek teşkil etmiştir. propp, bu eserinde masallarda değişmeyen ortak bir yapı olduğunu öne sürmüş ve her masalın, işlev adı verdiği en fazla 31 eylemden oluştuğunu öne sürmüştür. günümüzde halen masal incelemelerinde bu 31 eylemden oluşan katalogtan yararlanılmaktadır. *
    3 ... açelya