1. .
    osmanlı imparatorluğu'nda vezirleri destekleyenlere veziryan denilirdi. veziryanlar genellikle yeniçeri ailelerinden gelirlerdi. osmanlı imparatorluğu'nun sonu geldiği vakit bu veziryanlar köşeyi çoktan dönmüş durumdaydılar. sonradan hepsi bezirgan oldu bir anda. *
    ... neandertal