1. 1.
  hıristiyanlıkta isa' nın kilisesi' ne katılmanın hukuki ve kutsal göstergesi.
  1 ... syda
 2. 2.
  Vaftiz sözcüğu yunanca kökenlidir ve 'suya batırma - daldırma' anlamı taşır.
  1 ... jeam
 3. 3.
  vaftiz yoluyla kişi yeniden doğar, ama bu, dünyaya değil, kiliseye doğmak anlamına gelir; söz konusu olan doğal bir doğum değil, doğaüstü bir yeniden oluştur. bu değişim kişinin artık iblisin ve kötü ruhların değil mesihin egemenliğinin altında olduğunu gösterir (bunun ifadesi olarak kişinin alnına kutsal yağ sürülür). ikincisi kişinin artık yeni ölçütlere göre yaşadığı anlamına gelir; bunlar dünyanın değil, tanrının ve onun kilisesinin ölçütleridir. üçüncüsü, kişi artık eski ölümlü yaşamını değil, mesihin dirilmiş yaşamını yaşamaya başlar ve sonsuz yaşamı bekler.
  3 ... holy idle
 4. 4.
  suyla affolunsa cehennemin adını kimse duymazdı'dır.
  -1 ... girdab
 5. 5.
  hristiyan inanışında adem'in yasak elmayı yemesi sonucu her bebeğin günahkar doğması, bu günahından arındırılması için suyla yapılan dini törendir.
  1 ... yett
 6. 6.
  Vaftiz, kişinin alnını ıslatmak veya tüm vücudunu suya batırmak şeklinde icra edilen bir dini "arınma" ve "yeniden doğma" törenidir.
  Hristiyanlıkta vaftiz:
  Birçok Hristiyan mezhebinde çocuklar küçük yaşta vaftiz edilirler ve vaftizden sonra çocuğa isim verilir.
  Hristiyan inanışına göre vaftiz edilen kişinin cennete girmesi kesinleşir
  1 ... kikimusamba
 7. 7.
  dindar olup olmamakla alakası kalmamış olan eylem. öyle ki kendi vaftizinden sonra kiliseye ilk uğrayışı çocuğunun vaftiziyle olan aileler tanıyorum. türkiye'deki sünnetle paralel diyebiliriz aslında.
  2 ... hesitate
 8. 8.
  isa mesih'i rab ve kurtarıcı olarak kabul etmenin beyanıdır. simgesel bir törendir. iman kalptedir ancak vaftizle birlikte kişi yeniden doğduğunu ve artık tanrı'nın arzuladığı hayatı yaşayacağını kilise halkına duyurmuş olur. dünyada çoğu kilisede (katolik, ortodoks ve kimi protestan kiliselerinde) bebek vaftizi geçerlidir. bunun sebebi yeni doğan çocuğun ölmesi durumunda vaftizli olarak gitmesinin daha iyi olacağı görüşüdür. kimse vaftiz olmadığı için bir bebeğin cehenneme gideceğini söyleyemez ancak yine de vaftiz olarak gömülmesi sanırım daha rahatlatıcı olur. bebek vaftizi sırasında vaftiz annesi ve vaftiz babası bulunur. hem onlar hem bebeğin kendi anne ve babası bebeği hıristiyan yaşamına uygun olarak yetiştireceklerine dair yemin ederler. yetişkin vaftizlerinde ise kişiye "isa mesih'in çarmıhta ölüp dirilen rabbimiz ve kurtarıcımız olduğuna iman ediyor musun?" diye sorulur. katolik kiliselerinde yalnızca kişinin başına su serpilirken, ortodoks ve protestan kiliselerinde vücudun tamamı suya batırılır.
  ... oneqeno
 9. 9.
  (bkz: bebek vaftizi)
  ... enrico dandolo
 10. 10.
  Hıristiyanlıkta yeni doğan çocuğun ilk günahını silmek ve onu Hıristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlemleridir.
  2 ... linka