1. 1.
    alınan kararlarınesasa değilde üsüle yani yapılış yerine getiriliş şekline yönelikkararlar olması durumu.
    örneğin:
    "AiHMin Öcalan ile ilgili kararının tamamıyla usulle ilgili olduğunu, davanın esasına yönelik bir karar olmadığı gibiKarar, yargılama adil yapıldı, yapılmadı, DGMlerde askeri hakim bulunsaydı, bulunmasaydı gibi tamamıyla geriye dönük yapılan usulle ilgili tartışmalardan ibarettir`" gibi..
    1 ... witch is back