1. 1.
    gündeme getirme anlamında kullanılan bir inci sözlük şeysi.
    ... search and rescue