1. 1.
  Hemen her dönemde devlet kuran Türklerin, günümüze kadar kaç devlet kurduğu konusu tartışmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında hangi kıstaslara dayanılarak belirlendiği tam olarak anlaşılamayan ve sonradan Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenen on altı Türk devleti diye bir konu vardır. O zamanlar nasıl belirlendiği günümüzde bile bilinemeyen ve daha sonraki yıllarda da yeterli bilimsel araştırmalara konu olmayan bu sorun, Türklerin geçmişlerine daha bir bilimsel bilinçle baktıkları günümüzde yeniden gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı forsuna alınan Türk devletleri şu biçimde belirlenmiştir: (bkz: Cumhurbaşkanlığı forsu)

  1. Büyük Hun imparatorluğu
  2. Batı Hun imparatorluğu
  3. Avrupa Hun imparatorluğu
  4. Akhun imparatorluğu
  5. Göktürk imparatorluğu
  6. Avar imparatorluğu
  7. Hazar imparatorluğu
  8. Uygur Devleti
  9. Karahanlılar Devleti
  10. Gazneliler Devleti
  11. Büyük Selçuklu imparatorluğu
  12. Harzemşahlar Devleti
  13. Altınordu Devleti
  14. Büyük Timur imparatorluğu
  15. Babür imparatorluğu
  16. Osmanlı imparatorluğu
  2 ... only.4.that
 2. 2.
  https://video.uludagsozluk.com/v/turk-devletleri-3704/

  &NR
  ... kara hilal
 3. 3.
  - KUZEY HUN DEVLETi
  - GÜNEY HUN D.
  - 1. CHAO HUN D.
  - 2. CHAO HUN D.
  - HSiA HUN D.
  - KUZEY LiANG HUN D.
  - LOU-LAN HUN D.
  - TABGAÇ D.
  - DOĞU TABGAÇ D.
  - BATI TABGAÇ D.
  - DOĞU TÜRKiSTAN UYGUR DEVLETi
  - LEANG ŞA-T'O TÜRK DEVLETi
  - T'ANG-ŞA-T'O TÜRK DEVLETi
  - TSiN ŞA-T'O TÜRK DEVLETi
  - KAN-ÇOU UYGUR DEVLETi
  - TÜRGEŞ DEVLETi
  - KARLUK D.
  - KIRGIZ D.
  - SABAR D.
  - ONOGUR D.
  - TUGURKUR D.
  - UTURGUR D.
  - BASARABA TÜRK DEVLETi
  - KARAHANLILAR D.
  - DOĞU KARAHANLI D.
  - BATI KARAHANLI D.
  - OĞUZ, YABGU D.
  - GAZNELiLER D.
  - SURiYE SELÇUKLU D.
  - KiRMAN SELÇUKLU D.
  - ANADOLU SELÇUKLU D.
  - IRAK SELÇUKLU D.
  - EYYUBi D.
  - HiNDiSTAN TÜRK D.
  - MISIR TÜRK D.
  - KARAKOYUNLU D.
  - AKKOYUNLU D.
  - TiMURLULAR D.
  2 ... bilgistan
 4. 4.
  tarihte yer almış türk devletleri dış güçlerden dolayı değil, devlet içindeki çekişmelerden, yöneticilerinin dış güçler tarafından kullanılmasından ve şahsi kıskançlıkların yıkılmışlardır.
  1 ... bohemian rhapsody
 5. 5.
  sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
  gömelim gel tarihe desem sığmazsın *
  1 ... rweasley
 6. 6.
  (bkz: son türk devleti)
  ... vernon sullivan
 7. 7.
  A. iMPARATORLUKLAR

  1. iskit-Saka imparatorluğu M.Ö. 6. asır - M.S. 2.asır
  2. Büyük Hun imparatorluğu M.Ö. 4. asır - M.S. 48
  3. Batı (Avrupa) Hun imparatorluğu 374 - 469
  4. Akhun (Eftalit) imparatorluğu IV. Asır sonları - 577
  5. Göktürk imparatorluğu 582 - 630
  6. Doğu Göktürk imparatorluğu 582 - 630
  7. Batı Göktürk imparatorluğu 582 - 630
  8. II. Göktürk imparatorluğu 681 - 744
  9. Uygur imparatorluğu 744 - 840
  10. Avar imparatorluğu VI. asır - 805
  11. Hazar imparatorluğu VII. asır - 965
  12. Büyük Selçuklu imparatorluğu 1040 - 1157
  13. Harzemşahlar imparatorluğu 1097 - 1231
  14. Timur imparatorluğu 1370 - 1405
  15. Babür imparatorluğu 1526 - 1858
  16. Osmanlı imparatorluğu 1299 - 1922

  B. DEVLETLER

  17. Kuzey Hun Devleti 48 - 156
  18. Güney Hun Devleti 48 - 216
  19. 1. Chao Hun Devleti 304 - 329 (Çin kaynak.adlar)
  20. 2. Chao Hun Devleti 328 - 352 (Çin kaynak.adlar)
  21. Hsia Hun Devleti 407 - 431
  22. Kuzey Liang Hun Devleti 401 - 439
  23. Lou-lan Hun Devleti 442 - 460
  24. Tabgaç Devleti 386 - 557
  25. Doğu Tabgaç Devleti 534 - 557
  26. Batı Tabgaç Devleti 534 - 557
  27. Cücen Devleti 390 - 545
  28. Tukyu Devleti 545 - 658
  29. Kuşhan Devleti IV.asır - V.asır
  30. Turfan Uygur Devleti 911 - 1368
  31. Şato Türk Devleti 907 - 923
  32. Tang Şato Türk Devleti 923 - 936
  33. Tsin Şato Türk Devleti 937 - 946 (Çin kaynak.adlar)
  34. Kan-Çou Uygur Devleti 905 - 1226
  35. Türgeş Devleti 717 - 766
  36. Karluk Devleti 766 - 1215
  37. Kırgız Devleti 840 - 1207
  38. Sabar Devleti V.asır - VII.asır
  39. Onogur Devleti V.asır - VI. asır
  40. Tugurkur Devleti V.asır - VI. asır
  41. Uturgur Devleti V.asır - VI. asır
  42. Basaraba Türk Devleti Romen devletinin başlangıcı 1330
  43. Karahanlılar Devleti 840 - 1042
  44. Doğu Karahanlı Devleti 1042 - 1211
  45. Batı Karahanlı Devleti 1042 - 1212
  46. Oğuz, Yabgu Devleti X.asrın ilk yarısı - 1000
  47. Gazneliler Devleti 969 - 1187
  48. Suriye Selçuklu Devleti 1092 - 1117
  49. Kirman Selçuklu Devleti 1092 - 1187
  50. Anadolu Selçuklu Devleti 1157 - 1194
  51. Irak Selçuklu Devleti 1157 - 1194
  52. Eyyubi Devleti 1171 - 1348
  53. Hindistan Türk Devleti 1206 - 1413 (Delhi Türk Sultan.)
  54. Mısır Türk Devleti 1250 - 1383
  55. Karakoyunlu Devleti 1380 - 1469
  56. Akkoyunlu Devleti 1350 - 1502
  57. Timurlular Devleti 1405 - 1507

  C. BEYLiKLER

  58. Uygur Beyliği 8. asır
  59. Karluk Beyliği 13. asır
  60. Tolunlular Beyliği 868 - 1417
  61. Akşidliler Beyliği 935 - 969
  62. izmirliler Beyliği
  63. Dilmaçoğulları Beyliği 1085 - 192
  64. Danişmentli Beyliği
  65. Saltuklu Beyliği 1092 - 1202
  66. Sökmenliler Beyliği 1100 - 1207
  67. Artuklu Beyliği 1101 - 1409
  68. Mengücük Beyliği 1118 - 1183
  69. Erbil Beyliği 1146 - 1232
  70. Çobanoğulları Beyliği 1227 - 1309
  71. Karaman Beyliği 1256 - 1483
  72. inanç Beyliği 1261 - 1368
  73. Sahip Ata Beyliği 1275 - 1341
  74. Pervane Beyliği 1277 - 1322
  75. Menteşe Beyliği 1280 - 1424
  76. Çandarlı Beyliği 1292 - 1462
  77. Karesi Beyliği 1297 - 1360
  78. Germiyan Beyliği 1300 - 1429
  79. Hamid Beyliği 1301 - 1423
  80. Saruhan Beyliği 1302 - 1410
  81. Aydın Beyliği 1308 - 1426
  82. Teke Beyliği 1321 - 1390
  83. Eratna Beyliği 1335 - 1381
  84. Dulkadir Beyliği 1339 - 1521
  85. Ramazan Beyliği 1352 - 1608
  86. Dobruca Türk Beyliği 1354 - 1417
  87. Kadı Burhanettin Beyliği 1381 - 1398
  88. Eşref Beyliği 1300 - 1326
  89. Berçem Beyliği 12. asır
  90. Yaruklular Beyliği 12. asır

  D. ATABEYLiKLER

  91. Şam Atabeyliği 1117-1154
  92. Musul-Halep Atabeyliği 1127-1259
  93. Azerbaycan Atabeyliği 1146-1225
  94. Fars Atabeyliği 1147-1284

  E. HANLIKLAR

  95. Büyük Bulgar Hanlığı 630 - 665
  96. Volga Bulgar Hanlığı 665 - 1391
  97. Tuna Bulgar Hanlığı 681 - 1064
  98. Peçenek Hanlığı 860 - 1091
  99. Uz Hanlığı 860 - 1068
  100. Kuman-Kıpçak Hanlığı 9.asır - 13.asır
  101. Özbek Hanlığı 1428 - 1599
  102. Kazan Hanlığı 1437 - 1552
  103. Kırım Hanlığı 1440 - 1475
  104. Kasım Hanlığı 1445 - 1552
  105. Astrahan Hanlığı 1466 - 1554
  106. Hive Hanlığı 1510 - 1920
  107. Sibir Hanlığı 1556 - 1600
  108. Buhara Hanlığı 1599 - 1785
  109. Kaşgar Hanlığı XV. asır - 1877
  110. Hokand Hanlığı 1710 - 1876
  111. Türkmenistan Hanlığı 1860 - 1885

  F. CUMHURiYETLER

  112. Azerbaycan Cumhuriyeti 1918 - 1920
  113. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1. kuruluş
  2. kuruluş
  3. kuruluş 31 Ağustos 1913
  1915 - 1917
  1920 - 1923
  114. Türkiye Cumhuriyeti 1923 -
  115. Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939
  116. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983
  1 -1 ... gulhan seven adam
 8. 8.
  macaristan da bir turk devletidir.
  -1 ... silent trapper
 9. 9.
  -kazakistan
  -özbekistan
  -azerbaycan
  -kırgızistan
  -türkmenistan
  -kktc
  -TÜRKiYE
  2 ... bozo23
 10. 10.
  1. Hun imparatorluğu : ilk büyük Türk Devletidir. M.Ö.220'den M.S.216'ya kadar hüküm sürmüştür. Türklük dünyasının öncüleri olarak bilinir. Mete Han döneminde imparatorluğun sınırları Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsar.

  2. Batı Hun imparatorluğu: M.Ö. 53'de, Büyük Hun imparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan devlet. Coğrafi mekan olarak sınırları Batı Türkistan'ı içine alır.

  3. Han yada Ön Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S. 304 ile 329 yılları arasında Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlet.

  4. Arka Chao Kuzey Çin Hun Devleti: M.S.319 ile 351 yılları arasında Kuzeydoğu Çin'de kurulmuş bir Türk devleti.

  5. Kuzey Liang Hun Devleti: M.S. 401 ile 439 yılları arasında Kansu ve çevresinde kurulmuştur.

  6. Hsia Hun Devleti: M.S.407 ile 431 yılları arasında , Kuzey Çin'de ordu platformu çevresinde kurulmuş bir Türk devletidir.

  7. Avrupa Hunları(Bati Hunları) : M.S. 434'de Atilla'nın başa geçmesiyle Avrupa Hunları, büyük bir imparatorluk haline geldiler. Atilla'nın oğulları devleti iyi yönetemeyince, imparatorluk 470'de çökmüştür.

  8. Tabgaç Devleti : Batı Hun imparatorluğu yıkıldığı yıllarda , Orta Asya'da kurulmuştur. 520'de Budizmin etkisinde kalarak yıkılmıştır.

  9. Akhunlar : Tabgaç Devleti'nin çağdaşıdır. 5.yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin akaçlama alanı içinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Coğrafi sınırları; Horasan, Afganistan ve iran topraklarına kadar uzanır. 557'de Akhunlar tarihe karıştı.

  10. Göktürk Devleti : 530'larda kurulan ve adında ilk defa Türk geçen bir devlettir. 745'de Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

  11. Doğu Göktürk Hakanlığı: 582 yılında, Göktürk Hakanlığı'nın ikiye ayrılmasından sonra ortaya çıkmıştır. 630 yılına kadar devam eden Doğu Göktürk Hakanlığı'nın coğrafi sınırları; Aral gölü ve çevresi, Ötüken, kuzeybatı Moğolistan ve Kaşgar'a kadar uzanan geniş bir mekanı içine almıştır.

  12. Batı Göktürk Hakanlığı: 630 yılına kadar devam eden Batı Göktürk hakanlığının sınırları Aral Gölü - Kafkaslar arasındakı geniş toprakları içine almaktadır.

  13. Türgeş Devleti: Batı Göktürk Hakanlığı'nın 630'da yıkılışından sonra On Boy'dan biri olan Türgeşlerin kurmuş olduğu bu devlet, 750 yılına kadar devam etmiştir. Türklere, şehir hayatını benimseten bir devlettir. Başkenti Talas'dır.

  14. Uygur Hakanlığı : Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal gölünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır.

  15. Kao-Ch'ang (Turfan) Uygur Devleti: Ötüken Uygurları da denilen Uygur hakanlığının 840 yılında Kırgızlara yenilgisinden sonra, güneye göç eden Uygurların Turfan havzası ve çevresinde kurmuş oldukları bir devlet. 847 yılında Çin ve Kırgız kıskacı altında dağılmışlardır.

  16. Kan-Chou (Sarı Uygur) Uygur Devleti: 840 tarihinde Uygur Hakanlığının yıkılışından sonra kurulmuş bir devlet. Orta Asya ipek yolu ticaretine hakim oldular.

  17. Karluklar : islâm dinini ilk kabul eden bir Türk devleti. Çungarya havzası ve Tarım bölgesinde hüküm sürdüler.

  18. Kimek Hakanlığı: irtiş boylarında yaşayan imek, imi, Tatar, Balandur, Kıpçak, Lankaz ve Ecdad gibi Türk boylarının bir araya gelerek kurmuş oldukları federasyon bir devlettir.

  19. Kırgızlar : 840'dan itibaren Uygur başkenti Ötüken'de devleti kurdular. 1207'de Cengiz Han'ın egemenliğini kabul ettiler.

  20. Avar imparatorluğu : Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman istanbul'u kuşattılar. 630'dan sonra zayıflamaya başladılar. 9. yüzyılda da parçalandılar.

  21. Hazar Devleti : 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Dogu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürdüler.

  22. Peçenekler : Bir süre Hazarlar'ın egemenliğinde yaşayan Peçenekler, 10. yüzyıl ortalarına doğru güçlendiler ve 11. yüzyılda dağıldılar.

  23. Uzlar : Karadenizin kuzeyinde ve Doğu Avrupa'da hüküm sürdüler. Genelde Özi Irmağı çevresinde yaşayan Uzların Selanik'e kadar ilerledikleri bilinir. Peçenekler ile çağdaştırlar.

  24. Kumanlar : 11. yüzyılda Balkaş gölünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar.

  25. itil (Volga) Bulgar Devleti : Karadeniz'in kuzeyinde 630'larda devlet oldular. 864'den sonra Hırıstiyanlığı kabul ettiler. 1236 yılında Batu han tarafından yıkılmıştır. Coğrafi sınırları; itil (Volga) nehrinin akaçlama alanına tekabül eder.

  26. Tuna Bulgar-Türk Devleti: Hazarların tazyiki ile birlikte Bulgarlar 660 tarihinden itibaren tuna boylarına yerleşmeye başladılar. 893-927 yıllarında en parlak dönemini yaşayan Bulgar Devleti, 1393 yılından itibaren 500 yıllık Osmanlı hakimiyetine girmişlerdir.

  27. Toharistan Türk Devleti: Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuş bir Türk devleti. Coğrafi sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır.

  28. Türk-şahi yada Tigin-şah Devleti: Kabil, Gazne çevresinde, Sind ırmağı ve Mahaban dağları çevresinde kurulmuş bir devlet.

  29. Şûl (Çöl) Türkleri Devleti: Hazar denizinin güneydoğusunda kurulmuş bir Türk devleti. 716 tarihinde Emevi ordularına yenilince, islâmiyeti kabul ettiler.

  30. Tolunoğulları : 868'de Mısır - Irak arasında kurulan bir Müslüman Türk devletidir. 905'de yıkıldılar.

  31. ihşidiler : Tolunoğullarından sonra yaklaşık aynı topraklarda 968'e kadar hüküm sürdüler.

  32. Karahanlılar : 10. yüzyılın ortalarında Orta Aysa'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

  33. Gazneliler : Karahanlılarla çağdaştır. ilk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır.

  34. Kutbiler: 1191-1211 arasında, Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Kurucusu bir Memluk olan Aybeg'dir.

  35. Şemsiler: 1211-1266 arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Kurucusu Iltutmuş (ünvanı Şemseddin) Memluk asıllıdır.

  36. Balabanlılar: 1266-1290 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüş bir Türk devleti.

  37. Kalaçlar: 1290-1320 yılları arasinda hüküm sürmüştür. Kutbiler, Şemsiler ve Balabanlardan sonra gelen Delhi Türk Sultanlığıdır.

  38. Tuğluklar: Kalaçlardan sonra, Delhi Türk Sultanlığı'nın son halkasını teşkil ederler. 1320-1414 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

  39. Büyük Selçuklu imparatorluğu : Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür.

  40. Hısn-ı Keyfâ Artukluları: 1101 yılında Artuk'un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuştur. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

  41. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk'un oğlu ilgazi tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Artuklu devletlerinin en uzun ömürlüsüdür. 1408 yılına kadar hüküm sürmüşlerdir.

  42. Harput Artukluları: En kısa ömürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihleri arasında bugünkü Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

  43. Saltuklular: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan 4 Türk devletinden biridir. Erzurum ve çevresinde 1072-1202 yılları arasinda hüküm sürmüştür.

  44. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1072-1228 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. 45. Danişmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüş, Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir.

  46. Sökmenler (Ahlatşahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van gölü havzasında hüküm sürmüş bir Türk devleti.

  47. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm sürmüş bir Türk devleti.

  48. Yinal Oğulları Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

  49. izmir Türk Beyliği (Çaka Beyliği): 1081-1097 yılları arasında, izmir, Foça, Midilli adası ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.

  50. Türkiye Selçukluları Devleti: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulmuş olan ve Bizans'a en yakın olan Türk devletlerinden biridir. 1075-1308 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Konya ve çevresi merkez olmuştur.

  51. Suriye Selçukluları Devleti: 1069-1118 yılları arasında, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve israil toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

  52. Dımaşk Atabegliği: 1104-1154 yılları arasında güney Suriye'de varlığını sürdüren bir Türk devletidir.

  53. Irak Selçukluları Devleti: 1118-1194 arasında Irak ve güneybatı iran toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk devletidir.

  54. Zengiler : Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, Suriye ve Yukarı Mezopotamya'da kurulan bir Türk devletidir. Musul Atabegliği adı da verilir. 1127-1233 yılları arasında hüküm sürmüştür.

  55. Kirman Selçukluları: 1040 Dandanakan zaferinden sonra Tabes vilayeti ile Kirman çevresinde kurulmuştur. Sınırları Umman'a kadar uzanır. 1187 yılında yıkıldı.

  56. ildenizler : Zengilerle çağdaş, Azerbaycan çevresinde kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan Atabegleri de denilir.

  57. Salgurlar : Zengiler ve ildenizlerle çağdaş (1148 - 1286) iran'da kurulmuş bir Türk devletidir.

  58. Hârizmşahlar Devleti: Büyük Selçuklu Devletiyle çağdaş, Aral gölünün güneyinde 1097-1231 yılları arasında yaşamışlardır.

  59. ilhanlı Devleti: 1256- 1343 yılları arasında, Doğu Anadolu, iran ve Afganistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hakimiyet kurmuştur.

  60. Eyyubiler : Ön Asya'da kurulan bir Müslüman Türk devleti (1171-1250).

  61. Mısır Türk Sultanlığı (Memluklar) : Mısır ve Suriye'de 250 yıldan fazla (1250-1517) hüküm sürmüştür. Osmanlılar'ın Mısır'ı fethettikleri tarihe kadar varlıklarını korumuşlardır. Mısır, bir Arap ülkesi olmasına rağmen, ortaçağ haritalarında, Memluk hakimiyetinden ötürü, "Türkiye" olarak adlandırılmıştır.

  62. Timurlar Devleti: 1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusuna kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk imparatorluğu.

  63. Bâbur Devleti: 1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür.

  64. Şeybaniler : Aynı zamanda Özbek devleti olarak da bilinir. Orta Asya'da kurulmuştur.

  65. Kazan Hanlığı : Dogu Avrupa'da Karadeniz'den Moskova'ya kadar uzanan geniş bölgede, 1437 - 1552 yılları arasında hüküm süren bir devlet.

  66. Kasim Hanlığı: 1445-1681 arasında, Kazan hanlığının güneybatısında yaşamış olan bir Türk hanlığı.

  67. Astrahan Hanlığı: 1466-1556 yılları arasında, Idil nehrinin Hazar denizine döküldüğü delta bölgesinde kurulmuş olan bir Türk devletidir.

  68. Kırım Hanlığı : 1441 - 1783 arasında Kırım ve çevresinde kurulmuştur. Osmanlı devletine bağlı yaşamışlardır.

  69. Sibir Hanlığı: Altınordu devletinin parçalanmasından sonra Moğolistan bölgesinde kurulmuş ve 1480-1598 yılları arasında hüküm sürmüştür.

  70. Buhara (Özbek) Hanlığı: 1500-1920 yılları arasında, Orta Asya'da, Buhara ve çevresinde, hüküm sürmüş bir Türk devleti.

  71. Hive Hanlığı: 1512-1920 yılları arasında, Orta Asya'da Hive ve çevresinde hakimiyet kurmuşlardır.

  72. Hokand Hanlığı: 1700-1876 yılları arasında, Fergana havzasında kurulmuş bir hanlık.

  73. Safeviler : 1502-1732 yılları arasında Ön Asya'da yaşamışlardır.

  74. Afşarlar : Safaviler'in yıkılmasından sonra, aynı bölgede 1736-1795 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

  75. Kaçarlar : 1779-1925 yılları arasında, Hazar Denizi'nin güney kıyılarında yaşamışlardır.

  76. Altınordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaşamış bir Türk devleti.

  77. Akkoyunlular Devleti: Diyarbakır-Malatya çevresinde kurulan bu devlet, Karakoyunlularla halef-seleftir. 1403-1514 yılları arasında, 111 yıl süren bir ömrü vardır.

  78. Karakoyunlular Devleti : Erbil-Nahçıvan arasında yani Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu'da 1390'de kurulmuş ve 1468'e kadar devam eden 78 yıllık bir ömre sahiptir.

  79. Karaman Oğulları Beyliği: 1256 - 1483 arasında, Konya-Karaman çevresinde hüküm sürmüştür.

  80. Alaiye Beyliği : Alanya ve çevresinde 1300-1463 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

  81. Eşref Oğulları Beyliği: Beyşehir ve Eğridir yörelerinde, 1280-1326 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir.

  82. Germiyan Oğulları Beyliği: 1303-1429 yılları arasında, Kütahya ve çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir. Beyliğin ömrü 126 yıl olarak görülürse de, bağımsızlık dönemi 70 yıl kadardır.

  83. Hamid Oğulları Beyliği: Uluborlu ve Eğridir çevresindeki bir beylik. Coğrafi sınır olarak bugünkü Göller Yöresini içine alir. 1300-1391 yılları arasında hüküm sürmüştür.

  84. Teke Oğulları Beyliği: Antalya yöresinde hüküm sürmüş, bir Anadolu beyliğidir.

  85. Menteşe Oğulları Beyliği : Menteşe (Anadolu'nun güneybatısı) yöresinde, 1282 - 1389 arasında hüküm sürmüştür.

  86. inanç Oğulları Beyliği : Buna Lâdik Beyliği de denilir. 1276-1400 yılları arasında, Denizli - Honaz - Dalaman çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir.

  87. Sahip Ata Oğulları Beyliği: 13.yüzyıl sonları ile 14.yüzyıl başlarında yaklaşık 90 yıllık bir devrede, Afyon Karahisarı ile yakın çevresinde hüküm sürmüş olan bir beyliktir.

  88. Aydın Oğulları Beyliği : Aydın ve izmir çevresinde hüküm süren Anadolu beyliği. Hakimiyeti, 1310-1426 tarihleri arasında, 116 yıllık bir süreyi kapsar.

  89. Karesi Oğulları Beyliği: Balıkesir yöresinde 1297'de kurulan bir beylik, 1360'da Osmanlı idaresine girmiştir.

  90. Candar Oğulları Beyliği: Kastamonu ve Sinop yöresindeki Anadolu Türk beyliği. Beyliğin ömrü, 1292-1461 yılları arasında, yaklaşık 170 yıl sürmüştür.

  91. Eretna Oğulları Beyliği: Sivas ve Kayseri'deki Anadolu beyliğidir. Anadolu'daki Uygur sülalesinin kurmuş olduğu bir beyliktir. 1344-1381 yılları arasında, 37 yıllık bir ömür sürmüştür.

  92. Kadı Burhaneddin Beyliği: 1381-1400 yılları arasında, Sivas, Amasya ve Kayseri havalisinde kurulmuş bir beylik. Anadolu Selçuklu Beylikleri arasında, 19 yıllık ömrü ile en kısa ömürlü bir beyliktir.

  93. Saruhan Oğulları Beyliği : 1310-1410 yılları arasında, 100 yıllık bir ömür süren beylik, Manisa yöresinde hüküm sürmüştür.

  94. Tacettin Oğulları Beyliği: Ordu ve Bafra yörelerinde kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1428 tarihleri arasında, yaklaşık 50 yıl ömrü olan bir beyliktir.

  95. Pervane Oğulları Beyliği: 1276-1322 yılları arasında 46 yıllık bir süre içinde, Sinop'ta kurulmuş bir beyliktir.

  96. Ramazan Oğulları Beyliği: Çukurova'da kurulmuş Anadolu beyliği. 1378-1608 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Beyliklerinden, Osmanlı Beyliği'nden sonra ömrü en uzun olan beyliktir. Yaklaşık 245 yıl hüküm sürmüştür.

  97. Dulkadir Oğulları Beyliği: Maraş ve Elbistan'da hüküm sürmüş bir beylik. Beylik, 1337-1521 yılları arasında varlığını göstermiştir.

  98. Osmanlı imparatorluğu : 1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada at sürmüş Cihan imparatorluğudur. Bu cihan imparatorluğu, geçmişten gelen Türk devlet geleneğinin kemâle ermiş biçimini dünya sahnesinde, 600 yıl sergilemiştir. 1606 tarihinde imzalanan Zigvatorok Antlaşmasi ile imparatorluk, toprak bakımından en geniş noktasına ulaşmıştır. Bu tarihlerde, Osmanlı imparatorluğu'nun sınırları; Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Israil, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Akdeniz adalarını içine almaktaydı. imparatorluğun etkisi altına almış olduğu toprakların yüzölçümü ise, 22 milyon km².yi aşmıştır.

  99. Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra, Anadolu yarımadası ve doğu Trakya toprakları üzerinde, 1923 tarihinde kurulmuştur.

  100. Hatay Türk Cumhuriyeti: 2 Eylül 1938 - 23 Haziran 1939 tarihleri arasında, Antakya ve iskenderun çevresinde kurulmuş bir devlet.

  101. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 15 kasim 1983'de Kıbrıs adasının kuzey yarısında Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

  102. Aras Türk Hükümeti: 3 Kasım 1918'de Iğdır ve Nahcıvan çevrelerini kapsayan topraklar üzerinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte, Iğdır Türkiye'de, Nahcıvan bölgesi Sovyet Rusya'da kalmıştır.

  103. Cenubi Garbi Kafkas Türk Hükümeti: 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi'nin ardından Batum'dan Nahcıvan'a kadar uzanan topraklar üzerinde kurulmuştur.

  104. Türkmen Devleti: 1855-1885 tarihleri arasinda Türkmenistan 'da kurulmuş bir devlet.

  105. Garbi Trakya Devleti: 22 mayis 1920'de Gümülcine'nin Hemitli nahiyesinde kuruldu. 24 Temmuz 1923'de Lozan Antlaşmasi ile, Garbi Trakya Devleti toprakları Yunanistan'a bırakıldı. Ayrıca Balkanlar'da geçici olarak iki devlet daha kurulmuştur. Bunlar; Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası ve Rodop Devlet-i Muvakkatasıdır. Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası: 31 Ağustos 1913'de Gümülcine, iskeçe ve Dedeağaç çevresinde kurulmuştur. 25 Ekim 1913'de tarih sahnesinden çekilmiştir. Rodop Devlet-i Muvakkatası: 14 Nisan 1878'de, Balkan dağlarının güneyinde Rodop bölgesinde kurulmuş ve mücadelelerini 20 Nisan 1886 tarihine kadar 8 yıl sürdürmüşlerdir.

  106. Doğu Türkistan (Uygur) Devleti: 1864-1877 tarihleri arasında Doğu Türkistan'da varlığını koruyabilmiş bir Türk devleti.

  107. Doğu Türkistan Türk Cumhuriyeti: 12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan'da kuruldu. 1937 yılına kadar varlığını korudu.

  108. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti: 1918-1920 tarihleri arasında, Azerbaycan topraklarında hüküm sürmüştür. Daha sonra Sovyet Rusya'nın hakimiyetine giren bu devlet,30 Ağustos 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

  109. Özbekistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

  110. Türkmenistan Türk Cumhuriyeti: 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

  111. Kazakistan Türk Cumhuriyeti: 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

  112. Kırgızistan Türk Cumhuriyeti: 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

  113. Tacikistan Türk Cumhuriyeti: 9 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.
  *
  1 ... kayrahan