1. 1.
    Treznea Katliamı Erdel'in Treznea şehrinde 9 Eylül 1940'da Macarların Romanya'nın kuzey kesimlerini II. Dünya Savaşı sırasındaki ilhakı sırasında yaptığı bir katliamdır.

    Bir Ortodoks Papazını Macar ordusu kışkırtmıştır. Papazda Romen halkını Yahudileri öldürmeleri için kışkırtmıştır. Halk 6 Yahudiyi öldürmüştür. Bundan yararlanan Macar Ordusu, 87 Romen'i öldürmüştür. Ayrıca bir lokal bir de Ortodoks Kilisesi yıkmışlardır. Kaçan 200 kişiyi uçuruma kadar kovalamışlardır. Çoğu kişi aşağı düşüp ölürken kimisine de ateş açılmıştır.
    2 ... muduriyet