1. 1.
  genellikle homolog olmayan 2 kromozom arasında kromozom parçalarının değişimini tanımlar.kromozomlar arasında karşılıklı parça değişimi olur.
  iki ana tipi vardır : resiprokal ve robertsonian.
  1 ... pellet
 2. 2.
  translokasyon

  bir kromozomdan kopan parçanın başka bir kromozoma yerleşmesi durumudur. kırılma gösteren kromozomdan birinin kırılan parçası diğerinin kırılan parçası üzerine yapışır. translokasyonlar 3 ana gruba ayrılır.
  1 karşılıklı translokasyon
  2 sentrik kaynaşma tipi translokasyon
  3 insersiyonel translokasyon
  ... hizmetkar