1. 1.
    ispanyolcada işçi/çalışan anlamlarına gelen kelime.
    ... im nothing