1. 1.
    "ananın a*ı" anlamına gelen Hintçe bir küfür.
    -1 ... boracasli