1. 1.
  türkiye cumhuriyetindeki türkleri türk olarak görmeyip onlara bu sıfatı yakıştırmayı gurur sayan batılıların ve maalesef kendi ülkemizden de bazı insanların onlara yakıştırdığı sıfat.
  2 -2 ... jikase
 2. 2.
  kökeni türk olup, türkiye dışında varlıklarını sürdüren devletlerin vatandaşı olan kişi.
  1 -1 ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  hani sanki böyle türk değilmiş de türk'e benziyor, türkümsü gibi anlamları olan kelime. dış türkler ve onların devletlerini tanımlama noktasında dilimize sokulmuş çirkin kelime.
  4 -1 ... damat hobbit pasa
 4. 4.
  Arapca'da turk, turk olan.
  1 ... haymatlos
 5. 5.
  Tarihi Türk halkları ve boyları

  Afşarlar ya da Avşarlar
  Ağaçeri
  Avarlar
  Hazarlar
  Göktürkler
  Şatuo
  Hunno-Bulgarlar: Bugünün Bulgaristan-Bulgarları islavlarla karışmış Türklerin torunlarıdır, ama kendilerini islav olarak görürler. Bulgarların ilk Kağanları Türkçe konuşurdu (Bulgar-Türkçesi), bakınız: Volga Bulgarları
  Karamanoğulları : Devlet-i Âliyye'nin (Osmanlı Devleti) Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırmasından sonra Kıbrıs'a göç etmişlerdir. Osmanlı'ya oynadıkları oyunlar, "Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu" deyimiyle ad bulmuştur.
  Kanglılar
  Karahanlılar
  Kara Kıtaylılar
  Karaçaylar
  Gacal
  Karluklar
  Kayılar
  Keraitler
  Kerul-Tatarları
  Kimekler ya da Kımaklar
  Kınıklar
  Yenisey-Kırgızları
  Kızılbaşlar (Kızılbaş ordusunu oluşturan 7 Türk oymagı´nın soyu)
  Kutrigurlar
  Polovzlar ve Kumanlar (Romanya'da yaşayan ve macarca konuşan Székler Kumanların torunları olarak görülebilir.
  Merkitler
  Naymanlar
  Oğuzlar
  Ogurlar
  Onogurlar
  On-Oklar
  Osmanlılar: I. Osman tarafından 1288–1326 yıllarında, Türk boylarının birleşmesi ile oluşan Osmanlı Devleti.
  Peçenekler
  Sabirler
  Karakoyunlular
  Selçuklular
  Tabgaçlar
  Tahtacılar
  Tarduşlar
  Terekemeler
  Toxsıler
  Tölösler
  Çiğiller
  Türgişler
  Utrigurlar
  Uz halkı
  Akkoyunlular
  Yağmarlar
  Yağmalar
  Yabakular

  Günümüzün modern Türk halkları

  Afşarlar - Türkiye, iran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Balkanlar, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afganistan'da yaşayan bir Türkmen topluluğu.
  Ahıska Türkleri ya da Meşetler
  Avrupa Türkleri Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 1950-1960'lardan itibaren göç eden Türkler
  Aymaklar
  Azeriler
  Balkarlar
  Başkurtlar
  Batı Trakya Türkleri
  Bulgaristan'daki Türkleri
  Hamseler
  Irak Türkmenleri
  Kaçarlar
  Kafkasya Türkleri
  Kafkasya Türkmenleri ya da Stavropol Türkmenleri
  Karadağ Türkleri
  Karaylar
  Karakalpaklar
  Karaçaylar
  Kaşgaylar
  Kazaklar
  Kırgızlar
  Kırımçaklar
  Kırım Tatarları
  Kızılbaşlar
  Kosova Türkleri
  Kumuklar
  Makedonya Türkleri
  Nogaylar ya da Nogay-Tatarları
  Salarlar
  Romanya Türkleri
  Sibirya Türkleri
  Altaylar ya da Dağ-Oyratları
  Hakaslar
  Dolganlar - Taymir yarımadasında yaşayan bir halk.
  Yakutlar ya da Saka (çoğunluğu Şamanist az sayıda ise Hıristiyan-Ortodoks)
  Şorlar
  Teleütler
  Tıvalar veya Tuva Türkleri
  Tofalar ya da Karagaslar
  Çulimler ya da Çulümler
  Barabalar
  Şahsevenler
  Suriye Türkmenleri
  Suriye Türkleri (Suriye Türklerinin Suriye Türkmenlerinden farkı Türkiye'den Suriye'ye özelliklede Kastamonu bölgesinden Cumhuriyet sonrası göç etmeleridir.)
  Tatarlar ya da Kazan Tatarları
  Çuvaşlar
  Türkiye Türkleri
  Türkmenler (Doğu-Oğuzları'da denir)
  Uygurlar ya da Doğu-Çağataylar
  Yugurlar
  Öngütler - Gobi Çölü çevresinde yaşayan bir halk.
  Özbekler
  Halaçlar ya da Kalajlar, Kalaçlar
  Kıbrıs Türkleri
  Gagavuzlar ya da Gagauzlar, Gökoğuzlar

  Küçük Türk grupları

  Biltirler
  Delikanlılar (iran'da yaşayan Türkçe konuşan küçük halk)
  Kamasinler
  Zagajlar
  Çulımlar
  Kaçalar
  Hojballar
  Kızıllar
  ... tenpura
 6. 6.
  türk düşmanları tarafından kullanılan terim.
  lakin çoğu yerde kendileri ile çelişirler.

  misal çağımızın bilgi hazinesi vikipedi "turkic people" konu başlığında önce türki toplumların listelemesi yapılmış, sonra orta asya'da büyük bir devlet kuran göktürkler için türki değil de direk olarak türk tanımı yapılmıştır.
  türki
  türki

  tamam da neyin çabası bu.
  turki tanımı ile betimlediğiniz azeriler değil mi "bir millet iki devletiz" diyen?

  tabii bunu yapanlar avrupa soylu lokal ve kökeni nereden geldiği belli olmayan toplumlar...
  kıskanmakta, karalamaya çalışmakta, küçük gösterme çabasında haklılar...
  1 -2 ... bu boru baska boru
 7. 7.
  farsçada türk olan, türke ait olan anlamlarına gelen kelime.
  1 -1 ... legend atk