1. 1.
  Cia factbook'a göre Türkiye'nin %80'lik kısımı.
  #9885 :)
 2. 2.
  (bkz: türkiye insanı)
  #33858 :)
 3. 3.
  Uzun bir dönem islam Bayraktarlığı'nı yapmış şerefli bir millet..

  Örf ve adetlerine son derece bağlı , kendini modernizm ve globalleşme akımından kurtarmaya çalışan halk..

  Bünyesinde ; Kürtler,Araplar,Acemler,Çerkezler ,Boşnaklar ,Lazlar ve Süryaniler bulundurmasına rağmen (CIA bu mozaik yapıyı farkedene ve uğraşmaya başlayana kadar ) kardeş gibi yaşamasını bilmiş köklü bir medeniyatin güzide insanları..
  #33863 :)
 4. 4.
  türklük bir kan meselesidir. bir insan ya türk dür ya da değildir. türk olmayla türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayı birbirine karıştırmamak gerekir.
  #33871 :)
 5. 5.
  türkiye cumhuriyeti devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes.
  #40967 :)
 6. 6.
  eskiden türk adının kullanılışı:
  çince: tu-ki-yu
  tibet: du-rug-gu
  hint: turukha
  macar: törok
  rus: tork
  #94236 :)
 7. 7.
  (bkz: madem türksün göster ürksün)
  #94249 :)
 8. 8.
  Kaşgarlı Mahmut:olgun,genç,cesur,sert
  Z.Gökalp:töreli,nizamlı
  Müller:kuvvet,güç
  Tevratta bir rivatete göre Hz. Nuh un torunlarından birinin adı.
  #94251 :)
 9. 9.
  scrubs adlı dizideki siyahi doktorun soyadı..
  #94255 :)
 10. 10.
  (bkz: türksen konuş değilsen itaat et)
  #94263 :)
 11. 11.
  allah ın dünya yı yönlendirmekle görevlendirdiği, birkaç ulustan birine verilen ad.

  türk milleti asırlarca dünya konjektörünü etkilemiştir. bu sahnedeki etkisini kaybedeli daha uzun süre olmamıştır. 150 küsür seneden beri etkisi kaybolmuştur.

  100 sene icinde yeniden ağırlığını hissetirecektir. ama bu kez ekonomik anlamda, könjektürde söz sahibi olacaktır. bunun siyasal ortama yansıması kaçınılmazdır.

  bu düşüncenin bilimsel bir dayanağı olmayabilir. ama armut dibine düşer. ulus geni diye bir olguya inanmak gerektir.
  #126745 :)
 12. 12.
  (bkz: türk boyları)
  #126751 :)
 13. 13.
  (bkz: turk gibi guclu)
  #165055 :)
 14. 14.
  rivayet odurki.

  tufan bittikten sonra nuh peygamber dünyayı oğulları arasında paylaştırmış. bunlardan birine orta asya düşmüştür.
  bu oğulun 8 cocuğundan birinin adı "türk "tür.
  babasının ölümünden sonra onun yerine gecmiştir.

  türk kelimesi çeşitli kaynaklarda

  güç, kuvvet

  olgunluk çağı

  güzel insan

  gibi farklı şekillerde kullanılmıştır.
  #165110 :)
 15. 15.
  türküm diyen herkestir. tarih boyunca ezilmeye çalışılmış ne yazık ki şu sıralar bu amaca çok yaklaşılmıştır. ama yaklaşılması türkler'in pes edeceği anlamına gelmez kanımızın son damlasına kadar iç ve dış düşmanlarla savaşacağız!
  #165866 :)
 16. 16.
  tarih boyu çok sayıda devlet kurabilmiş,ama hep ikiye bölmüş,bağımsızlık aşkına sahip,zeki,pratik zekalı,köşeyi kısa yoldan dönme meraklısı,duygusal,çabuk gaza gelen,benim de mensup olduğum olmaktan da mutluluk duyduğum ırk
  #165914 :)
 17. 17.
  üye olduğum için gurur duyduğum ırk.
  #168556 :)
 18. 18.
  doğuştan "şerefli mode on" gelen bir ırkmış.
  #337743 :)
 19. 19.
  öncelikle belirtmek lazım ki, dünya üzerinde hiç bir millet yoktur ki kendisi "vatanını, dinini, toprağınını, insanını vs..." sevmediğini söylesin. yani vatan, millet, din, ata vs... sevgisi olduğunu bütün milletler kendileri için iddia eder. bu türk olmanın bir ayrıcalığı değildir.
  ikincisi türkler öteden beri müslüman değillerdir. çoğunlukla din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında türklerin müslüman olmadan önce de "gök tengri" isminde tek tanrıya inandıkları iddiası tamamen ideolojik bir saptırmadır. evet böyle bir türk kitlesi vardır. ama onlar singiang-uygur da yerleşik hayata geçen ve türklerin azınlığını oluşturan bir topluluktur. türklerin çoğu müslüman olmadan önce pagan dinlere mensuptur.
  türkler, ibn-i haldun un tip kavramları izlenecek olursa, yerleşik hayata, yani "ümran"a geçene kadar göçebe, yani "asabiye" dirler. asabiyeler ise artı-değer üretmez. yine tarih kitaplarında türklerin hayvancılık yaptıkları ve bunla geçindikleri hikayesi mevcutsa da bu da bir saptırmadır. çünkü hayvancılık bir topluluğun bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. en azından insanoğlu hep daha rahat yaşamak, daha çoğa sahip olmak ister. bu yüzden ibn-i haldun un da belirttiği gibi asabiyeler talancıdır (bu ibare için saldırıya gerek yok, çünkü bu bi hakaret değildir, tarihin bütün milletleri yerleşik hayata geçene kadar talancı olmuşlardır!). talanı ise yerleşik hayata geçmiş olan ümran milletlerden yaparlar, çünkü ümran artı-değer üretir. modern döneme kadar böyle bir döngü söz konusudur: asabiyeler önce ümranı talan eder, sonra ümranı elegeçirir ve orada kendisi de yerleşik hayata geçerek artı-değer üretip ümranlaşmaya başlar, kendisi de ümran olur ve bu sefer de bir başka asabiye millet onu talan etmeye başlar vs...
  türkler de asabiye dönemlerinden sonra, anadoluya gelerek, selçuklular döneminde ümranlaşmaya başlamışlar, bunu osmanlı imparatorluğu dönemi nde tamamlamışlardır.
  ama osmanlı imparatorluğu nun türk milleti ne ait bir devlet olduğu yanlıştır. evet, türkler tarafından kurulmuştur, ancak, cihan devleti olma (yani imparatorluk veya osmanlı daki adıyla devlet-i ali) isteği ve konumuyla, tebaasındaki bütün milletleri devlet katına almış ve devletin tek üstün unsuru olarak ta milletleri değil, sadece ve sadece osmanoğullarını kabul etmiştir. zaten cihan devleti de başka türlü olunamaz.
  hatta ve hatta, türklerin geleneklerinde olduğu gibi, kendilerini padişahın ortağı olarak görmesi nedeniyle, devleti sağlam ve bölünmez kılmak isteyen fatih sultan mehmed türkleri yönetimden iyice uzaklaştırmıştır. nitekim yavuz sultan selim dönemine gelindiğinde, koca imparatorluğun bir ucundan bir ucuna sadece iki türk yönetici kalmıştır. biri sadrazam piri mehmed paşa, diğeri (adı aklımda yanlış kalmış olabilir) ayyaş hasan paşa dır. kanuni sultan süleyman döneminde bunların sayısı sıfıra inecektir. hatta bu dönem de istanbul da birisine türk denildiğinde bu hakaret kabul edilir. çünkü türk ismi, o dönem, göçebe, talancı vs... gibi algılanır. yine o dönem türkler için osmanlı nın en üst makamlarında "üzerlerinde hala steplerin kokusu var" diye de aşağılama vardır.
  bu, yeniçeri hakimiyetinin yıkıldığı vakay-i hayriye ye kadar, tabi biraz yumuşayarak devam eder.
  türklerin esas devlete sahip olmaya başladıkları dönem ittihad ve terakki dönemidir. bu dönem türk milliyetçiliğinin filizlendiği dönemdir.
  esas olarak türklerin silkelendiği ve kişiliklerini bulmaya başladığı dönem olarak cumhuriyet dönemi gösterilebilir.
  #350813 :)
 20. 20.
  ari ırk kavramını hiç bir zaman kendi ırkı için ortaya atmayan, ama büyüklüğü kendi tarihinde ve her türkün kanından belli olacak büyük millet..ayrıca diğer ülkelerin, eski dünyaya hükmeden günlerine dönmesinden korktukları için birlik oldukları ama bunu engelleyemeyecekleri millet olarakta tanımlanabilir.
  #361691 :)
 21. 21.
  +dünyada en çok sigara içen ikinci milettir. türk gibi sigara içmek diye bir deyim bile vardır.Birinciliğimizi son 3 yıldır italyan'lara kaptırdık.

  +"Hiçbir zaman başka bir ulusun himayesine girmeyen tek ulustur" lafı bir yalandır. Orta Asya'da kalan bir çok türk kavmi yıllarca moğol,rus yönetimi altında kalmıştır.

  +Türkler dünyada en çok seks yapan uluslardan biridir. Bu konuda da, italyanlar,ingilizler ve fransızlar'ın gerisinde kaldık.
  #370190 :)
 22. 22.
  (bkz: su cilgin turkler)
  #392622 :)
 23. 23.
  tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik nedir bilmemiş, bilinen dünyanın neredeyse yarısına hükmettiği bir dönemde bile hiçbir halka baskı yapmamış, işte bu yüzden bugün sözde kürt sorunu, ege sorunu, kıbrıs sorunu, ermenistan sınırı sorunu gibi bir sürü belÂlarla uğraşmak zorunda kalan gururlu, onurlu ırk.
  #392934 :)
 24. 24.
  kimi dilbilimcilere göre türemekten gelen sözcüktür .
  #394192 :)
 25. 25.
  dünyadaki en hoş görülü millettir.ama bu hoş görü suistimal edilmiş ve edilmektedir.
  #394201 :)

kapat