1. 1.
    uyarılmış, dürtülmüş.
    #10092852 :)
  2. 2.
    stimüle etmek: uyarmak demektir. örneğin TSH tiroid stimüle edici hormon tiroidi uyaran hormondur. stimüle etmek uyarmaktır.
    #14607878 :)