1. 1.
    kara köküdür. bildiğimiz karekörünün ecnebi dilindeki karşılığıdır.
    ... yahudi yerlesimci