1. 1.
    ihtiyaç içinde bulunan ya da yoksulluğa düşmüş olan kişilere devlet veya hükmi şahıslar tarafından yapılan, karşılıksız nakdi veya ayni bütün yardımlardır.
    ... coincidental magic