1. 1.
    Smartalar tüm tezahürlerin Brahman'dan ortaya çıktığını kabul ederek Advaita (ikiliksizlik) felsefesini izlerler. Kişisel Tanrılar Brahman'ın farklı isimlerdeki görünümleridir. Smarta perspektifi Batı'daki hakim hinduizm algısıdır.

    Neo Hinduizm de denir.

    Kutsal Kitapları, Ashtavakra Gita,15 upanishad, puranas, Bhagavad Gita, , Yoga sutras

    Felsefeleri, insan Tanrı'dır.Gördüğümüz herşey aslında bir ilüzyondan ibarettir.Madde kesinlikle gerçek değildir,ilüzyondur.Advaita vedanta düşüncesinin en ağır olduğu hindu dinidir.insanın ruhu ile Tanrı'nın ruhu birdir.En "modern" hindu dini denebilir.Mokşa kavramı Saivism dekine benzerdirç.Tamamen "tekçi" dir,ikilik yoktur herşey aslında birdir. Bu dinde mistik bilgi ve yoga uygulamaları tamamen ön plandadır.Tanrı/Tanrıça tapınımı hemen hemen "yok" denecek kadar azdır.imanın değil mistik bilginin önemi vardır.En liberal Hindu dinidir.
    ... nirvana