1. 1.
  rengi siyah olan hilale verilen ad.
  -2 ... pimpof
 2. 2.
  (bkz: kara hilal)
  ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  (bkz: toz pembe hilal)
  ... 6.4.r.1.$.h