1. .
    sırp asıllı, Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, ve Sultan II. Mustafa'in eşi.
    ... atipik
  2. .
    eski adı mari dir.
    ... kolibalili