1. 1.
    yigitlik,cesaret
    ... insensible
  2. 2.
    özellikle medeni cesaret anlamında da kullanılır.
    ... fewzi1907