1. 1.
  bir siir ve edebiyat tarzi. hint tarzi demektir.
  bunun en meshur ornegi: kelile ve dimnedir. tutinamede de esintileri gorulebilir. divan edebiyatinda ise nedense hep arap ve fars tarzlarinda eserler vermistir.
  seyh galip, bu tarzda eser veren ilk kisidir divan edebiyatinda. husn-u ask eserinde zirveye ulasmistir, sonrasinda itibar gormemistir suara arasinda.
  1 ... child
 2. 2.
  Söz oyunları yerine anlam derinlikleri ve anlam oyunları koymak, Açık ve düz söyleyişleri bırakıp mecazlarla yüklü müphem ve güç anlaşılır bir şiir yolu tutturmak olarak tanımlanabilecek olan sebk-i hindi 17.yüzyılda Hindistan'a seyahat eden iran şairlerinin açtıkları yeni bir şiir çığrıdır. 17. yüzyılda Neşati ve Naili, 18. yüzyılda ise Şeyh galip ile zirveye taşınmıştır
  1 ... farabi
 3. 3.
  (bkz: nedim) de bu tarzda yazmis bir divan sairidir.
  ama seyh galip'in yaninda digerlerinin esamesi pek okunmaz.
  1 ... child
 4. 4.
  iran'daki safevi devleti baskısından kaçan şairlerin; Hindistan, Afganistan coğrafyasında kurduğu; mana bütünlüğüne, hayal orijinalliğine, somut-soyut ilişkilendirmelerine, tasavvufi derinliğe, mazmunlara önem vererek kurdukları üslup.
  ... lendunhalger
 5. 5.
  17 yy dan itibaren divan şiirini etkilemiş akımdır. bu akım divan şiirini kendi klasik mazmunlarından sıyırıp yeni biçimlere yön vermiştir. en önemli temsilcisi nailidir.
  1 ... akustikcinayet
 6. 6.
  - derinliğe ve giriftliğe dayalı, anlam güzelliğinin ön planda olduğu akımdır.

  - az kelimeyle çok şey anlatılmaya çalışılmıştır. bu nedenle bu akımda yazılan gazeller kısadır.

  - "ben" fikri ve tasavvuf önemli bir yer tutar.

  - mübalağa ve tezat akımın kullandığı başlıca söz sanatlarındandır.

  - üslubda aklın yerini hayal gücünün alması gerekliliği savunulmuştur.

  - o güne kadar söylenmemiş olan güzellikleri söylemeyi veya söylenmiş olandan daha güzeli söylemeyi savunur. bu da yeni mazmunlar yaratılmasına yol açmıştır.

  - naili, neşati, fehim, örfi, cevri , şehri akımın önde gelen temsilcilerindendir.

  (bkz: mehmet sarı / divan edebiyatı notları)

  (bkz: mine mengi / eski türk edebiyatı tarihi)
  ... inalfia
 7. 7.
  "anlam" sesin önüne geçer. Bilmeceyi andıran karışık mazmunlar ve anlatımlar, hayal oyunları, güçlükle anlaşılan benzetmeler eseri zihinsel bir çalışma oyunu haline getirir.
  ... kaptan kancaa
 8. 8.
  divan edebiyatını etkilemiş akımdır.hint tarzındadır.17. yüzyıl divan sanatçılarından nef'i, naili, neşati,fehim-i kadim,kamil gibi ozanlar bu akımdan etkilenmiştir.bu akımın 18. yüzyıldaki en önemli temsilcisi divan edebiyatının son ve en büyük şairi şeyh galip'tir.
  2 ... mendilsiz halay basi
 9. 9.
  Hint tarzı ve hint yolu anlamına gelir.
  Bu tarz edebiyat iran şahlarının baskısı sonucu hindistan a gelen bir kısmı türk asıllı olan bir grup tarafından ortaya atılmıştır. Süslü, sanatlı sembolik ve soyuttur. Anlam derinliği ve hayale önem verilmiştir.
  ... slow metal dinleyicisi
 10. 10.
  hindistan'daki babür şairleri tarafından geliştirilmiş şiir üslubudur. klasik iran edebiyatı ve divan edebiyatında şairler tarafından kullanılmıştır.
  bu tarz, klasik şiir sanatında zirveye ulaştığını hisseden şairler tarafından kullanılmıştır. şairler, şiirlerinde girift kelimelerle derinliğe ulaşmayı amaçlamışlardır. eskiden bir mısrada aşağı yukarı 7-8 kelimede sanatını icra eden şairler, bu 7-8 kelimede anlattıklarını 3-4 kelimede anlatmaya çalışmışlardır. şiirlerinin anlaşılırlığını zorlaştırmışlar ve kelimelerin en derinine inmeye çalışmışlardır.
  ... yahyayasarinruhu