1. 0.
    gerilerden gelemeyen yazar. *
    #19137810
    ... merkeziagirlik