1. .
  bilginin duyumdan geldiğini savunan ögretidir.
  2 ... vend avesta
 2. .
  sofist anlayı$ına benzer bir $ekilde bilginin doxa'dan yani algıdan - duyumdan ibaret olduğunu savunur. duyumculuk olarak da türkçele$tirilmi$tir.
  2 ... ceviz agaci
 3. .
  bu öğreti, zihnin bir tabularasa (boş bir kağıt) olarak görülmesinin sonucudur.
  1 ... ece kscg
 4. .
  zihin boş olarak dünyaya gelir. duyum ve algıların sonucu olarak bilgiler oluşur mantığını oluşturan felsefi akımdır.
  ... okanogan93