1. 1.
  her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı yegane yaratıcı anlamındaki cenab-ı hakkın 99 isminden biridir.

  bu ismin abdussamed yani samed'in kulu şeklinde kullanılması gerekirken allahın böylesine zati bir ismini insanoğlunu çağırmakta rahatlıkla kullanmak anlaşılmazdır.
  hiç olmazsa samet denilerek bir derece bu hata bertaraf edilebilir belki..
  5 -1 ... istanbul
 2. 2.
  hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan. allah'ın 99 isminden biri.
  5 ... unique270
 3. 3.
  (bkz: samedey)
  2 ... samedey
 4. 4.
  Samed : Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey kendisine muhtaç olan
  As-Samad : The Eterna who is the only recourse for the ending of need and the removal of affliction.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  " De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir." (1)

  * Samed ismi, Kur’ân’ın göğsüne tek sıra dizilmiş inci taneleri gibi duran ihlas ayetleri içinde bir “dürr-ü yekta”dır, eşsiz bir incidir. ihlas’ı Kur’ân içinde özel yapan sır her ne ise, Samed’i ihlas’a özel kılan sır da o olmalıdır. Çünkü, Kur’ân’da Samed ismi sadece ihlas Sûresinde geçer. ihlas Sûresi, içinde Samed ismi olduğu için “ihlas” olmuş olmalı. Samed ismi de, “ihlas”ın içinde yer aldığı için anlamını bulmuş olmalı. (5)
  * Tüm evrende gerçek güç sahibi olan yalnızca Allah'tır. insanın karşılaştığı her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan da ancak O'dur. insanlar kimi zaman kendilerini yaratanı unutup O'ndan başka veliler edinir; gücü, onuru ve yardımı onların yanında bulmaya çalışırlar. Oysa bu insanlar bir aldanış içindedirler; çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah'tan başka güç sahibi yoktur. O dilemedikçe hiçkimsenin bir başkasına faydası veya zararı dokunamaz. insan için her türlü sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu 'bütün kuvvet ve onur'un sahibi olan Yaratıcısı'na sığınmaktır. Çünkü O, sıkıntı ve ihtiyaç içinde olup kendisine yönelen samimi kullarına icabet eder ve onların üzerindeki zorlukları, sıkıntıları kaldırır. (2 )
  * Hak Teâlâ katında her şeyin mutlaka hazineleri vardır ve bundan dolayı da O Samed'dir. Lakin o hazineler değişmez bilgilerden ibarettir. Çünkü onlar O'nun katında sabittir. O, onları bilir ve görür ve bütün içindekileri de görür, bildiği ve gördüğü içindir ki onlardan dilediğini vücuda getirir, açığa çıkarır, dilediğini de bırakır. Onlar O'nun hazinelerinde olmakla sonlu ve sınırlı değildir, sonsuzdurlar. Varlıkların hepsi Allah'ın elindedir. Ondan hiçbir şey ait olduğu hazinenin dışına indirilmez, hepsi Allah'ın indinde koruma altındadır. Bütün hazineler ve hazine bekçileri Allah'ın olduğu için gerçekte âlem onun içinden hiçbir şeyin dışarıya çıkmadığı bir tek hazine durumundadır. Çünkü hepsi de Allah'ın elinde ve O'nun katındadır. Bundan dolayıdır ki, her konuda iltica olunacak ve başvurulacak Samed ancak O'dur. Kimi Allah'a tevekkül eder, kimi de sebebe tevekkül eder. Şu kadar var ki, sebepler kendilerine sarılan ve sığınanlara çok kere hainlik eder. Hak Teâlâ ise kendisine sığınıp işlerini ısmarlayanı muhakkak selâmete çıkarır. Bütün hazineler O'nun katında olduğu, senin de o hazinelerden biri olarak yine O'nun mülkü bulunduğunu bilirsen kalbin O'na güvenmiş olacağı için O senin yanında, sen O'nun yanındasın demektir. (3)
  * Her müslüman, Allah'tan başka Samed olmadığını bilmelidir. O'nun tek ve bir olduğunu bilerek yalnız O'na yönelmelidir. Bütün ihtiyaçlarını O'ndan istemeli, her sıkıntıdan O'na sığınmalıdır.insanlardan veya başka varlıklardan herhangi bir aracı olmadan direkt Allah'tan talepte bulunmalıdır. Her türlü anlaşmazlık durumunda Allah'ın dinine başvurmalı ve yalnız O'nun yasalarını hakem kabul etmelidir. Başına gelen bütün olaylarda tek başvuru kaynağı allah'ın dini olmalı, sıfat ve nitelikleri üstün olanın indirdiği Kitab'a ve peygamberin sünnetine daima müracaat etmelidir. (4)
  * Samed ismi, ihlas Sûresi’nin ayetleriyle örülen ihlas kubbesinin tepe taşıdır. Diğer bütün taşlar onun duruşunu tamamlar. Onun duruşu bütün taşlara anlam verir. ihlas Sûresi’nin nihaî anlamı Samed isminin anlamında kristalleşir ve somutlaşır. Samed isminin anlamını hisseden doğrudan Allah’a, sırf Allah’a yönelir, böylece ihlasa muvaffak olur. Çünkü bilir ki, her an her işinde O’na muhtaçtır; O’ndan başkasından meded ummaz. Bilir ki, her an muhtaç oldukları da yalnız O’na muhtaçtır; başkalarına dayanmaz. Yalnız Samed’i “dayanak” bilir. (5)

  Kaynaklar:
  1) ihlas, 1-2
  3) Allah'ın isimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
  3) Fütuhat-ı Mekkiyye, Muhyiddin Arabî
  4) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  5) Esma Günlüğü, Dr.Senai Demirci, Altınoluk, 2003, Mart, 2005
  ... dindar yazar
 5. 5.
  Zeval bulmayan ve Baki olan, herkesin muhtaç olduğu yegane Merci; hacetlerin, isteklerin, muratların verilmesi, ızdırapların giderilmesi için müracaat edilen TEK MERCi.
  ... bioboi
 6. 6.
  Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  1 ... ece kscg
 7. 7.
  Samed (Arapça اَلصَّمَدْ (sˤamad)‎), Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
  ... turkmen balasi