1. .
    (bkz: saçma nesneler)
    ... uludagsozluk