1. 1.
    istihdam eden kimsenin, zarardan sorumlu olduğu ölçüde zararı veren şahsa rücu hakkı vardır.
    ... oyeskamonbeybi