1. 1.
  koksap.
  ... hexagram
 2. 2.
  biyolojide; Genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru kökler veren kalın yatay gövdeye verilen isimdir.
  ... tengrigen
 3. 3.
  biyolojik bir terim olarak köksap

  (bkz: rhizom)

  felsefede ayrıca kullanılan bir metafordur.

  rizom, yani köksap, örneğin bir ağacın, toprağın altındaki kısmı demektir.

  ağacın üstü büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. altının ise ömrü ve yapısı, üstteki bu devinme bağlı değildir.

  rizom, ağacın dalları gibi hiyerarşik bir yapıda ve doğrusal şekilde de yapılanmamıştır.

  ağacın üstü doğrusal mantığa ve hiyerarşik düzene karşılık gelirken, altı bulanık mantığın ve otonomluğun temsilcisidir.
  1 ... rhizomique
 4. 4.
  Rizom, genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağıya doğru kökler veren kalın, yatay gövde.
  ... turkmen balasi