1. 1.
  akılcılık olarak da bilinen kavram, iktisatta, bir davranışın veri kabul edilen bir amaca ulaşma açısından tutarlı olup olmadığıyla ilgilidir; yani iktisatta, bireyin amacının kar-fayda maksimizasyonu olduğu düşünülürse, bu amaca ulaşmak için tutarlı bir biçimde hareket edeceklerini öne süren özselci bir rasyonalite anlayışı, bir nevi homo economicus'un ön plana çıkarılışı. (bkz: özsel rasyonalite)

  ama iktisatta bu kavramın daha iyi kavranması için, yöntemsel rasyonalite, sınırlı rasyonalite, sınırsız rasyonalite kavramlarına da göz atmakta fayda var.
  1 ... wad ar yu tolking ebat yu
 2. 2.
  bir felsefe terimi olarak; içerisinde rasyonel olanın içeriklendirildiği, eklemlendiği kavramdır. neyin anlaşılır olabileceğini belirleyen yapıdır.
  1 ... stalker
 3. 3.
  ULUDAĞ ÜNiVERSiTESi iktisat bölümü öğretim üyelerinden prof dr feridun yılmaz ın doktora tezinden esinlenerek kaleme aldığı eseri.
  1 ... dis guclerin oyunu