1. 1.
    akılcı, usçu anlamına gelen rasyonalizmi benimsemiş insan.
    2 ... dibi dibi rek
  2. 2.
    Usculuk, akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.
    1 ... umman aga