1. 1.
    isp. nasılsın? naber?
    ... gmail notifier
  2. 2.
    coma estas ile aynı anlmandadır sokak dilinde bolca kullanılır.
    ... rifi