1. ?.
  pusulaya antalya'nın plakası verıldığınde göre (07) antalya üzerinde gizli emelleri bulunan bir pusuladır zannımca.

  ya evet siyasetten anlamıyorum derın devlet yapmaya uğrasıyorum kusurma bakmayın.

  büdüt: entry yamuk olmus dıye gammazladık baslık basımıza kalmıs iyi mi.
  2 ... myxomatosis
 2. 1.
  CHP'nin "Pusula'07" Adını Verdiği Seçim Bildirgesinde Terör, Güvenlik, işsizlik, Açlık, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Dokunulmazlıklar ve Eğitime ilişkin Saptamalar ve Çözüm Önerileri Bulunuyor.

  CHP'nin "Pusula'07" adını verdiği seçim bildirgesinde terör, güvenlik, işsizlik, açlık, sağlık, sosyal güvenlik, dokunulmazlıklar ve eğitime ilişkin saptamalar ve çözüm önerileri bulunuyor.

  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Pusula 2007" adını verdikleri seçim bildirgesini kamuoyuna açıkladı. Bildirgenin sıradan bir seçim bildirgesi olmadığını ifade eden Baykal, bildirgeye "Pusula" adını verdiklerini, Türkiye'ye bir "pusula" sunduklarını kaydetti.


  Seçim bildirgesini CHP Genel Merkezi'nde, kurmaylarıyla birlikte açıklayan Baykal, tek başına iktidar hedeflediklerini belirterek, "72 milyondan oy istiyoruz" dedi. Baykal, Pusula 2007 bildirgesinden ana başlıklar hakkında bilgi verdi.

  Basın toplantısına, CHP'nin yeni yüzleri Prof. Dr. Nur Serter, ilhan Kesici'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Eşref Erdem, Mustafa Özyürek, Genel Sekreter Önder Sav, Genel Sekreter Yardımcıları Cevdet Selvi, Bihlun Tamaylıgil, Algan Hacaloğlu, eski DSP'li Emrehan Halıcı, Nesrin Baytok ve bazı milletvekili adayları da katıldı. Baykal, Pusula 2007 bildirgesi için, "Bu program, Türkiye'yi restore etme projesidir, rehabilite etme projesidir, güçlendirme ve ayağa kaldırma programıdır. Vatandaşlardan buna destek istiyorum" dedi.

  işte CHP'nin Pusula'07 adını verdiği seçim bildirgesi:

  "Temel eğitim 10 yıla çıkarılacak.

  Yeşil kart uygulamasına son verilecek, sağlık alanında nüfus cüzdanı tek belge olarak kullanılacak.

  Muhtarlık sistemi en uçtaki kamu hizmet birimi olacak. Şehirlerin güvenliği için semt karakolları oluşturulacak. Polise, etkin görev için her türlü olanak sağlanacak. Polislerin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilecek. Emniyet teşkilatında hiçbir siyasallaşmaya ve tarikatçı sızmaya izin verilmeyecek.

  Terörün çözümü için gerekli siyasi irade gösterilecek.

  Çağdaş, laik cumhuriyetin, tüm değerleri ve kurumları titizlikle korunacak, yasal ve idari düzenlemelerle gerçek hedefinden uzaklaştırılan Cumhuriyet kurumlarına sahip çıkılacak.

  Dinin siyasallaşmasına, siyasetin de dinselleştirilmesine izin verilmeyecek. Camilere, ibadet yerlerine siyasetin girmesi önlenecek. Dinin baskı unsuru olmasını da din duygusunun ve dini inançların baskı altına alınması da engellenecek.

  YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ

  Dış ilişkilerde, Türkiye'nin hakları, çıkarları ve onuru korunacak. Atatürk'ün, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesine sahip çıkılacak.

  Avrupa Birliği hedefi, 'eşit koşullu ulusal devlet, üniter devlet, laik devlet ilkelerine saygılı tam üyelik' anlayışı olacak.

  TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

  Temel, hak ve özgürlükler özenle korunacak. CHP iktidarında barışçı, dayanışması ve eşitlikçi bir toplum oluşturulacak, insan haklarına dayalı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi güçlendirmek, bireyi daha özgür, toplumu daha örgütlü devleti daha demokratik hale getirmek hedef olacak. Hak arama kanalları işletilecek. Örgütlü sivil toplum yapılanması teşvik edilecek. Basın haklarını ve iletişim özgürlüğü sonuna kadar savunulacak. Medya ve iletişim özgürlüğü sağlanacak. Çocuk hakkı, çalışma hakkı, sendikal haklar, eğitim hakları, barınma ve konut hakkı, çevre hakkı, kentli hakları ve diğer temel haklar geliştirilecek, Laik düzen ve Cumhuriyetin çağdaş kazanımlarına karşı komplolara, politikaya kamu yönetimi ve eğitimin din tacirlerine ve tarikatlar tarafından kuşatılması çabalarına fırsat verilmeyecek.

  YARGI VE YARGIÇ BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANACAK

  Yargı, yasama ve yürütmenin etkisine sokulmayacak. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi koşulsuz olarak sağlanacak. Hukuk devleti ilkeleri, sosyal devlet anlayışı çerçevecinde tam ve kusursuz olarak hayata geçirilecek. Yargıda siyasallaşma engellenecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsız bir yapıya kavuşturulacak. Kurulda, Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın yer almaması sağlanacak. Hukuk eğitiminin kalitesi yükseltilecek, yargı kararlarına uyulması temel alınacak. Yargılama sürecinin hızlandıracak yeni düzenlemeler yapılacak. AB standartlarına uygun adli kolluk oluşturulacak.

  MiLLETVEKiLi DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK

  Milletvekili dokunulmazlığının adi suçlara kalkan olmasına son verilecek. Dokunulmazlık, düşünce ve ifade özgürlüğü ile sınırlandırılacak. Görevlerinde suç işleyen bakanların yargı önünde hesap vermeleri sağlanacak.

  SiYASi ETiK YASASI ÇIKARILACAK

  Temiz siyaset kural olacak. Siyasi Ahlak (Etik) Yasası çıkarılacak. Siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının seçim harcamalarının Batı demokrasileri normlarına göre sınırlanmasını ve denetlenmesini, Başbakan ve bakanların, kontrolleri altındaki varlıklarının portföy yönetiminin, görevleri süresince kayyuma devredilmesi, milletvekili mal bildirimlerinin kamuoyuna açık olması sağlanacak.

  SOSYAL PiYASA EKONOMiSi

  Üretim ekonomisi için güçlü mali piyasalar yaratılacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak. iMKB'nin daha çok derinleştirilmesi, sermaye piyasalarına olan güveninin artırılması, sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması hedef alınacak. Kamu açıklarının, Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse edilmesinden uzak durulacak. Bütçe disiplinine kararlılıkla uyulacak. Vergi kamu harcamaları finansmanının temel kaynağını oluşturacak. Vergi politikaları adaletli, çağdaş, kolaylaştırıcı ve yatırımları özendirici olacak. Güçlü ve ileri bir teknolojiye dayalı, dışa açık bir sanayileşme politikasıyla işsizlik azaltılacak, sosyal dengelere korunacak. Hedef, verimli, örgütlü, kayıtlı, dünyaya açık sosyal piyasa ekonomisi olacak.

  MALi PiYASALAR KURUMU OLUŞTURULACAK

  Bütçe disiplinine bağlı kalınacak. Ziraat Bankası özelleştirilmeyecek. Mali Piyasalar Kurumu oluşturulacak. Halk Bankası, esnaf ve KOBi'lerin ulusal ihtisas bankasına dönüştürülecek. Sermayenin tabana yayılması desteklenecek. Deprem sigortasına işlerlik kazandırılacak.

  KAZANCA GÖRE VERGi

  Vergi sistemi, ekonomik büyümenin engeli değil, destekçisi olan bir yapıya dönüştürülecek. Vergi reformu yapılacak. Adil, sürdürülebilir, ekonomik büyümeye kaktı sağlayan halkta adalet ve güven duygusu yaratan, etkin ve basit bir vergi sistemi oluşturulacak. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak. Herkes ödeme gücüne göre vergi ödeyecek. Ücretli ve maaşlıların vergi yükü azaltılacak. KOBi'lere yönelik vergi kolaylıkları getirilecek. Yüzde 72 düzeyinde olan dolaylı vergilerin, toplam vergiler içindeki yapı, tüketim vergileri payının Avrupa ülkeleri düzeyine çekilmesi hedef alınacak. istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükü azaltılacak. AB uygulamalarına paralel olarak, halen yüzde 18 olan KDV'ye tabi çeşitli sektör ve alanlarda KDV oranları gözden geçirilecek. Özerk, etkin, saygın verimli ve saydam bir vergi idaresi oluşturulacak. (ANKA)

  http://www.haberler.com/c...ula-07-bildirgesi-haberi/
  ... teka