1. 1.
  davranışlar, tutumlar ve kişisel özelliklerin ölçümüdür. ingilizcede psychometrics diye adlandırılmıştır ancak türkçe kaynaklarda daha çok psikoteknik olarak geçer.
  ... thor
 2. 2.
  psikologların uygulamalarında kullanacakları ölçümlerin belirlendiği alandır.
  -1 ... unique270
 3. 3.
  yaş ve kuru su buharlarının özelliklerini gösteren cetvel...
  ... er2rule
 4. 4.
  zihinsel süreçlerin ölçümü. bunun içinde zeka ve yetenek testleri vardır. bu testler, iş seçiminde, işe adam almada veya beyin hasarları ile ilgili anlama sorunlarının klinik değerlendirilmesinde kullanılabilir.
  ... lanetlizeynep
 5. 5.
  durugörü medyumluğunun bir türüdür.uzak veya yakın bir geçmişte bir eşya ile temas etmiş bulunan kişi ya da kişiler hakkında bilgi edinme yöntemidir.
  ... buyuk resim gorucu
 6. 6.
  ölçme, değerlendirme ve sıralama alanında çalışan psikoloji dalı.
  2 ... chucky2
 7. 7.
  bir nesneye dokunarak, o nesneye geçmişte sahip olmuş, ona dokunmuş kişilerle ile ilgili bilgi ve içgörü edinmeye yarayan bir medyumluk çeşidi.
  -1 ... hasmet ibriktaroglu
 8. 8.
  Metapsişikte kullanılan bir terim olup, “bir nesneye dokunarak, geçmişte o nesneye dokunmuş kişi ya da kişiler hakkında bilgi edinebilme” olarak tanımlanır.

  Diğer anlamı, psikolojide ölçme, sıralama ve değerlendirme çalışmalarına verilen addır.
  ... kaplan gorunumlu ceylan