1. 1.
  1- Sahası bakımından propaganda:
  a) iç propaganda: Demokratik ülkelerde iç mücadeleler sırasında görülür. Bu tip propaganda da etkili olan en önemli faktör basındır.
  b) Dış propaganda: Ülke dışı yapılan propagandadır. Ortak bir politika ve görüş birliği söz konusudur.
  2- Kapsamı bakımından propaganda:
  a) Genel propaganda: Büyük kalabalıkları hedef kitle olarak seçerek etki sahasını geniş tutan propaganda biçimidir.
  b) Sınırlı propaganda: Belli bir ülke, bölge ya da yöre ile sınırlı tutulan, dolayısıyla etki alanı da sınırlı olan propagandadır.
  c) Ferdî propaganda: Şahıslara yönelik olarak sürdürülen propagandadır.
  3- Konusu bakımından propaganda: Dörde ayrılır: siyasî, ekonomik, kültürel ve askerî.
  4- Özelliğine göre: Beyaz (açık), gri (bulanık), kara (sinsi).
  5- Düzeyine göre: Taktik, stratejik.
  6- Niteliğine göre: Saldırgan, devrimci (ihtilalci), tutucu, köktendinci (irticai), ayrılıkçı, yenilikçi, sağ, sol, tahrikçi.
  7- Amacına göre: Basit, karşı, destek
  2 ... yasak merve
 2. 2.
  farklı ve oldukça riskli şekillerinden biri de, prim yapması istenen kişi veya kuruma aşırı yüklenerek, halkın güçsüzün yanında olma psikolojisi ni harekete geçirmektir.
  ... pilotmont
 3. 3.
  Arsev Bektaş 'ın ise farklı bir propaganda sınıflandırması vardır. Siyasal propaganda adlı kitabında Bektaş, siyasal ve toplumsal propaganda, kışkırtıcı ve bütünleştirici propaganda, dikey ve yatay propaganda ile akılcı ve duygusal propaganda üzerinde durur. * *
  1 ... yasak merve