bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  fordizmin merkezden ve seri-tektip üretim modeli yerine, esnek ve tüketici taleplerine yanıt vermeye çalışan üretim modelidir.
  -daha verimli üretim
  -daha düşük maliyet
  -sınırsız(a yakın) arz gerçekleştirebilme
  -emek girdisinde esneklik sağlanması
  başlıca amaçlarıdır.
  1970'li yıllarla birlikte kapitalist batı ülkelerinde yapılan seri ve kitlesel üretimin hızlı bir biçimde gerçekleşen talep değişimlerine yanıt verememesi sonucu yıllardır kendini besleyen fordist üretim sistemi kendi yolunu tıkamaya başlamıştır. postfordizm felsefesi, çok büyük miktarlarda benzer ürünlerin seri bir şekilde üretilmesi tarzının terkedilip az sayıda-çok farklı çeşitte üretim yapılıp ani talep değişimlerine adapte olabilen esnek üretim bandı modelini getirmiştir.
  6 ... ozz le grand
 2. 2.
  kapitalisterin dünyayı becerirken pozisyon değiştirip daha çok zevk alabileceği bir konumu benimsemesidir.
  2 -1 ... hermes
 3. 3.
  post fordizm, taleplerde farklılaşma nedeniyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtan ötürü üretimde farklılaşmaya, başka bir deyişle fordizmde çok sayıda benzer ürünün kitlesel olarak üretilmesinin aksine az sayıda ama çok çeşitte ürünün üretilmesi şeklinde yeni bir endüstriyel yapılanmayı işaret eder.
  3 -1 ... redwire
 4. 4.
  (bkz: fordizm)
  ... beyazyelkenli
 5. 5.
  Üretimin sıradanlaşmasından çıkıp ürün çeşitliliğine, nitelikli şgücüne ve farklı taleplere cevap verebilen sistemdir.
  ... prospektus90