1. 1.
    devirli fotofosforilasyonda görevli abi,,,
    ... aczimendi