1. 1.
  *
  roma barışı anlamında kullanılan latince sözcüktür. vakti zamanında romanın hakimiyeti altında bulunan bölgelerde sağladığı barıştır.
  2 ... mmtyvs
 2. 1.
  ünlü ingiliz tarihçi arnold toynbee, bu sözü osmanlı için uyarlayarak "pax ottomania" demiştir.
  1 ... suzergecer
 3. 2.
  Uzlaştım... hayatın rengine kandım
  ihanet mevsiminde eve çekildim
  Çarmıhlar her sabah kapının dışında
  Ben otobüslerin tenhalığıyla uğraştım
  Uzlaştım... evde Pax Romana devri
  Sabahın köründe oğlumun dirseğiyle uyandım
  Hayat bu kadar kolaysa, ben ne boktan şairim
  Her derde deva nasılsa yeni dünya düzeni
  Uzlaştım... Ukraynalı bir sevgilim olursa yakında
  Lâzımdır, her adama Eryaman'da garsoniyer
  Bir de peynir, bir de ekmek, bir de aile saadeti
  Şairler en çok sabahları yenildi
  Ya da bu ülkenin beti benzi solduğunda
  Uzlaşsam... Sanki? Bedenim kadar arsa kaparım
  Rakıya birkaç buz daha atarım
  Sirozlu bir devrimin kaptan-ı deryasıyım.

  ahmet erhan
  3 ... fatal
 4. 3.
  tarihte şimdiye dek 3 kez yaşanmış olduğu kabul edilir.
  pax romana
  pax ottomana
  pax americana
  1 ... overload
 5. 4.
  roma barışı anlamına gelişi şunu ifade eder: dünyadaki her kavmin, romalının da, galyalının da, britonun da, kartacalının da, kavimlerarası ilişkilerinde roma çözümleyici konumdadır. dünyanın tek süper gücüdür ve bu yetisinden hareketle istediği yere yapacağı müdahale meşrudur. aynı şey osmanlı ve amerika için de geçerlidir. bu sebeple dünyada yalnızca üç imparatorluk olduğu varsayılır.
  2 ... martin edilen
 6. 5.
  futbol delisi bir sözlük yazarı.
  2 ... numb
 7. 6.
  tecrübesiz yazardır efendim. "amına bile korum" başlığına entry girmiş, "anasını bile s." yazmış diye 5 günlük hücre cezası almış, temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılmıştır. "amına" küfür değilken, "s." küfür oluyormuş, öğrenmiştir, öğrenmeye devam da edecektir. ee ne de olsa "beşinci nesil"dir.
  1 ... pax romana
 8. 7.
  M.Ö.27-M.S.180 yılları Pax Romana (Roma Barışı) dönemi olmuştur. Roma imparatorluğu, kendi yönetimi altında geniş bir coğrafyayı tek bir kimlikte birleştirmeye çalışmıştır. Ortak ve tek bir emperyal yönetim, hukuk, edebiyat, dil ve din birleştirici unsurlar olarak düşünülmüştür. Ancak Romalılar, hiçbir zaman bir Avrupa ideasına sahip olamamış ve coğrafi boyutun ötesine geçememiştir*.

  * Gerard Delanty, Inventing Europe: Idea, Identity, Reality, Macmillan, Houndmills, 1995, s. 20 (aktaran Deniz Altınbaş, Avrupa Kimliği, ASAM Yayınları, 2006).
  1 ... pax romana
 9. 8.
  son entrysini 28 şubat 2014 tarihinde birol parlak başlığı altına giren, toplamda 136 başlık ve 774 entry sahibi beşinci nesil yazar.

  #23001700
  ... baykusator