1. 1.
    16 Kasım 1895-28 Aralık 1963 yılları arasında yaşamış Alman besteci, müzik teorisyeni ve öğretmen. Müzik eğitimine henüz bir çocukken Frankfurt am Main'deki Hochsche Konservatorium'un şeflik, kompozisyon ve keman bölümlerinde başlamıştır. 1915-1923 yılları arasında Frankfurt Operası'nda çalışmış, 1921 yılında ise kemancı Licco Amar'la birlikte Amar Quartet'i kurmuş, birlikte pek çok konser ve turne gerçekleştirmişlerdir. 1927 yılında Berliner Hochschule für Musik'te kompozisyon öğretmenliği yapmaya başlamış, bu görevi Nasyonal-Sosyalist iktidarla çatışmaya düşene dek sürdürmüştür. Yeni rejimle ters düşmesinin sebebi ise 1934 yılında operası Mathis der Maler'in Wilhelm Furtwaengler tarafından seslendirilmek üzere programa alınmasıdır. Nazi yönetimi operanın sahnelenmesi yasaklamış, Furtwaengler de Hindemith'i korumak amacıyla bugün de Der Fall Hindemitholarak anılan ünlü makalesini yayınlamıştır. Ancak bütün çabalar operanın sahnelenmesini sağlayamamış, Naziler ve Hindemith arasındaki çatışma Hindemith'in 1938'te ilk önce isviçre'ye, 1940'ta da Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmesine sebep olmuştur.
    Ancak Türkiye açısından Hindemith'in ayrıca bir önemi vardır. 1935, 1936, 1937 yıllarında kısa sürelerle Türkiye'ye devlet müşaviri sıfatıyla gelmiş, müzik kurumlarında incelemeler yapmış, bazen yeni düzenlemeleri kaleme almış ve uygulamaları denetlemiş, bazen de Ankara Devlet Konservatuvarı gibi sanat organlarını kurmuştur.
    2 ... tanrının kadın yüzü