1. .
  türkiye istatistik kurumu yeni alacağı 20000 geçici personel için parça başına ücret modelini uygulayacak, nasıl?

  Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu derleyenlere form başına en fazla 1 YTL, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu veri girişi yapanlara form başına en fazla 0,50 YTL olmak ve günlük en fazla 30 YTL’yi aşmamak üzere,
  brüt ücret ödenecektir.
  ... baravi
 2. .
  (bkz: akort ücret)
  ... mit against cia